Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Sprawa OZE w nowym świetl(...)

Komisja Europejska zaproponowała europejski cel udziału energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 27%. Kluczowe elementy polityki do 2030 r. określone przez KE dotyczą m.in. ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej, nowego systemu zarządzania w oparciu o krajowe plany na rzecz konkurencyjnej i bezpiecznej energii, a także energii ze źródeł odnawialnych. Porażka… Według Komisji, energia odnawi(...)
»

Są już doradcy(...)

Po długim procesie organizacyjnym, dyskusjach w gronie samorządowców, podmiotów prawnych i w wielkopolskich kręgach naukowych, dobiegła końca I Edycja Doradcy Technicznego Polskiej Izby Ekologii, rozpoczęta w kwietniu br. Tym samym urzeczywistnił się pomysł stworzenia zrębów kadry fachowców będących w stanie rozpocząć proces doradztwa zarówno dla samorządowców, jak i podmiotów prawnych z zakresu inżynierii środowiskowej. Spośród wielu zgłoszonych kandydatów sekretariat kapituły wyłonił część spe(...)
»