Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wodny ekosystem – o tym s(...)

Nad największymi problemami ekosystemu wodnego w Polsce dyskutowano podczas zorganizowanej od 9 do 11 czerwca, w podtoruńskim Przysieku IX Konferencji Naukowo-Technicznej „Ochrona i rekultywacja jezior”. O tym, jak ważne są zagadnienia związane z ochroną i rekultywacją zbiorników wodnych, świadczyła już wysoka frekwencja – na konferencję przyjechała blisko setka osób. Wśród uczestników nie zabrakło Jerzego Kulińskiego, głównego inspektora ochrony środowiska oraz Ewy(...)
»

Problemy i zagrożenia(...)

W Polsce planowanych jest do realizacji 12 zakładów termicznej utylizacji odpadów. W związku z tym, że są to bardzo trudne projekty, z punktu widzenia zarówno technicznego, jak i przede wszystkim społecznego, wszystkie one znajdują się na liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (PO IiŚ). Podczas weryfikacji listy projektów kluczowych w styczniu 2008 r. z ponad 50 zadań w priorytecie II (...)
»