Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Faktyczne wywłaszczenie p(...)

Zgodnie z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i wyłącznie w zakresie, w jakim nie narusza to istoty tego prawa. Dopuszczalne jest jednakże legalne wywłaszczenie – w tym również takie ograniczenie prawa własności, które faktycznie narusza jego istotę – pod warunkiem spełnienia dwu warunków. W myśl art. 21 ust. 2 ustawy zasadniczej jest to możliwe wówczas, gdy dokonywane jest na cele publiczne(...)
»

Ważne zmiany w branży zło(...)

  Branże złomową czekają dość istotne zmiany w systemie naliczania podatku VAT, ponieważ zgodnie z zapisami w projekcie Ustawy z 22 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach w art. 17 pojawia się nowy pkt 7. Mowa jest w nim o tym, że podatnikiem podatku VAT z tytułu dostawy złomu będzie nabywca (a nie sprzedający, jak dotychczas), który zostanie zobowiązany do jego wykazania i zapłacenia. Kwotę podatku naliczonego bę(...)
»