Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zestalanie osadów ściekow(...)

Osady powstające w komunalnych oczyszczalniach ścieków powinny być utylizowane. Po utylizacji mogą być wykorzystane gospodarczo, zwłaszcza w rolnictwie. Na zlecenie Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu Energopomiar wykonał pracę, której wyniki mogą zainteresować zarządców innych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (DzU z 2002 r. nr 134, poz. 1140), osady powstające w komunalnych oczys(...)
»

Nawożenie i nawadnianie t(...)

Tereny zieleni w miastach to obszary ogólno dostępne, które potrzebują opieki i właściwej pielęgnacji. Wszystkie rośliny potrzebują przecież wody i składników pokarmowych – rośliny w miastach nie są tu żadnym wyjątkiem. Można się zastanawiać czy nawożenie i nawadnianie terenów zieleni jest opłacalne? A odpowiedź brzmi: i tak, i nie. Nawadni(...)
»