Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Czy potrzeba rewolucyjnyc(...)

Prawo, generalnie rzecz biorąc, jest wyjściowym narzędziem służącym osiąganiu określonych celów społecznych. Oznacza to, iż wszelkie działania podejmowane w demokratycznym państwie muszą mieć podstawę w obowiązujących normach prawnych. Prawo ma służyć osiąganiu wytyczonych celów w tym sensie, że to jego normy mają te cele określać, wskazywać działania i środki niezbędne do ich osiągania oraz wskazywać podmioty i ich obowiązki służące osiąganiu tychże celów.(...)
»

Warunki udzielania zezwol(...)

Ustawa o drogach publicznych (DzU z 1985 nr 14 poz. 60 ze zm.) nałożyła na Radę Ministrów obowiązek określenia warunków udzielania zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczania w pasie drogowym obiektów i urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (art. 40 ust. 16). W związku z tym w styczniu br. opracowany został projekt stosownego rozporządzenia, które ma zmienić dotychczasowe zasady określone rozporządzeniem Rady Ministr(...)
»