Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Skutki wyroku – pierwsze (...)

W Dzienniku Ustaw z 19 grudnia 2013 r. (poz. 1593) został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2013 r. (K 17/12), dotyczący tzw. rewolucji śmieciowej. Skutki tego szeroko komentowanego orzeczenia są już zauważalne. Dzieje się tak m.in. w orzecznictwie sądowoadministracyjnym. Jednym z pierwszych judykatów, na które miało wpływ rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Poznaniu z 10 grudni(...)
»

Najlepsze rozwiązania(...)

Zbliża się Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. To ważne wydarzenie w życiu każdej organizacji. Ocenie podlegają dokonania z roku ubiegłego i przedstawiane są plany na bieżący. W tym roku Walne Zgromadzenie dodatkowo dokona wyboru nowej Rady Izby (koniec kadencji). Ubiegły rok był dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej dość specyficzny, bo zapoczątkował widoczne przemiany w prawie jej dotyczącym. Nie oznacza to, że branża ma do czynienia z nowym już praw(...)
»