Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bałagan w oznaczeniach(...)

Zgodnie z prawem każdy obiekt hydrotechniczny, w tym również każdy obiekt elektrowni wodnej niezależnie od wielkości, własności czy zastosowanych rozwiązań hydrotechnicznych powinien być oznakowany tablicami informacyjno-ostrzegawczymi. Obowiązek ten wynika z różnych aktów normatywnych w randze ustawy oraz rozporządzenia, a także z wydawanych pozwoleń wodnoprawnych. Co do zasady wiadomo, że obowiązek jest, natomiast nie ma w skali kraju jednomyślności co do tego(...)
»

Zielone dachy – mit czy r(...)

W poprzednim felietonie przedstawiłem zależność miejscowego „bilansu wodnego” od sposobu zagospodarowania powierzchni terenu w tym miejscu. Z rozważań wynikało jasno, że im szczelniej obłożymy powierzchnię terenu nieprzepuszczalnymi materiałami, tym większy będzie odpływ z tej powierzchni. Efektem takiego postępowania na większym obszarze będzie stagnacja wody w zagłębieniach terenu, podtopienia i niewydolność kanalizacji. Właśnie… kanalizacji – kilka słów wypa(...)
»