Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"


 1. Rozdrabnianie odpadów z kamizelek ochronnych Czytaj

   Jan Wojtysiak

   Andrzej Moraczewski

   Władysław Podsiedlik


 2. Plazmowa witryfikacja odpadów. Cz. I. Czytaj

   Zbigniew Kołaciński

   Grzegorz Raniszewski

   Łukasz Szymański


 3. Energetyczny recykling odpadów. Cz. II Czytaj

   Henryk Karcz

   Marcin Kantorek

   Stanisław Szczepaniak

   Michał Grabowicz


Polecane artykuły:

Produkcja i uwarunkowan(...)

Seminarium "Energia ze źródeł przyjaznych środowisku" - Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO 2003 Kolejne światowe kryzysy paliwowe spowodowały rozwój technologii w dziedzinie produkcji i wykorzystania biopaliw płynnych. Źódła związane z transportem są odpowiedzialne za około 1/4 emisji CO2, przy czym 80% tych emisji jest powodowanych przez transport drogowy. Za emisję CO2 w transporcie w Unii Europejskiej odpowiedzialn(...)
»

Strategie CO2 (...)

  Najważniejszym filarem polityki klimatycznej Unii Europejskiej jest europejski system handlu emisjami (EU ETS). Ma on umożliwić osiągnięcie celu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z założeniami protokołu z Kioto.   Celem handlu emisjami jest wyznaczenie ceny dwutlenku węgla (lub innych gazów cieplarnianych), która ma być uwzględniana w trakcie podejmowania decyzji, zmierzających do przesunięcia pro(...)
»