Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Raport - rękawy z bezwyko(...)

Pełna wersja tabeli Raportu Wod-Kan do pobrania w formacie PDF. Pobierz plik PDF(...)
»

Kształtowanie zieleni w z(...)

Janina Zbierska Określenie ścisłego doboru roślin do tworzenia zieleni w zagrodach wiejskich jest trudne z uwagi na dużą odmienność warunków klimatyczno-glebowych i wymagań roślin, specyfikę regionalną krajobrazu, wielkość zagrody oraz styl zabudowy, tradycje i upodobania regionalne itd. Można jedynie podać ogólne zasady doboru gatunków, przede wszystkim drzew i krzewów, oraz tworzenia różnych form zadrzewień. Dobór drzew i krzewów (...)
»