Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Technologia utylizacji od(...)

W wyniku coraz bardziej restrykcyjnych regulacji dotyczących utylizacji odpadów poubojowych oraz ograniczonych możliwości używania mączki mięsno-kostnej jako białkowego składnika pasz, branża mięsna zmaga się z uciążliwym kosztem utylizacji odpadów zwierzęcych. Ograniczona liczba zakładów utylizujących, wpływająca na niską konkurencyjność na rynku oraz brak alternatywnych rozwiązań redukujących ilość odpadów poubojowych, powodują utrzymywanie się c(...)
»

Prawo a odprowadzanie ści(...)

Stosownie do art. 3 pkt 38 lit. c) Prawa ochrony środowiska, do ścieków zalicza się m.in. wprowadzane do wód lub do lub do ziemi, wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni. W szczególności dotyczy to miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingó(...)
»