Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Pozytywnie o rozwoju(...)

Podczas posiedzenia we Wrocławiu 26 września 2016 r. członkowie Zarządu ZMP pozytywnie ocenili skierowany przez Ministerstwo Rozwoju do konsultacji społecznych projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Zarząd ZMP wyraził akceptację dla projektu w części dotyczącej samorządów terytorialnych, a zwłaszcza miast. – Jest w tym dokumencie kilka rewolucyjnych propozycji, z punktu widzenia miast bardzo korzystnych, szczególnie dla tych leżących na Ś(...)
»

Kropla świata(...)

  Wodne inwestycje w Anglii Londyńskie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Thames Water przygotowuje serię projektów inwestycyjnych w celu sprostania wymaganym redukcjom emisji do 2015 r. Uznano, że można to zrobić dwoma sposobami. Pierwszym jest zwiększenie wydajności infrastruktury, a drugim wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Już teraz przedsiębiorstwo produkuje energię elektryczną dla własnych potrzeb, wykorzystując do cel&oacu(...)
»