Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Źródła finansowania inwes(...)

Istnieje kilka możliwości finansowania inwestycji ciepłowniczych. Można na przykład wykorzystać środki własne przedsiębiorstwa. Źródłem środków przeznaczonych na realizację zamierzonych przedsięwzięć może być też gmina. W niektórych wypadkach można liczyć na pomoc funduszy ochrony środowiska. Istnieje także możliwość pozyskania środków z emisji obligacji bądź znalezienia partnera finansowego działającego na zasadzie tzw. trzeciej strony. Finansowanie z wykorzystaniem środkó(...)
»

Podstawy kształtowania ta(...)

Nawet jeżeli w najbliższym czasie uda się zakończyć prace nad nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, to trzeba będzie ją napisać od nowa. Tak sądzę, bo projekt nowelizacji wprowadza zmiany „kosmetyczne”, pozostawiając niemal niezmienione budzące szereg zastrzeżeń zasady stanowienia taryf, planowania inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych oraz regulacji działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Zanim stw(...)
»