Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przydomowe biogazownie – (...)

Obserwując polski rynek OZE, można odnieść wrażenie, że aktualnie biogazownie stanowią jedyne najpewniejsze i najbardziej przyszłościowe źródło zielonej energii, które ma szansę rozwoju. Zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, możemy wyróżnić trzy typy biogazowni pod kątem ich mocy wytwórczych: mikrobiogazownie do 50 kW, małe biogazownie od 50 do 500 kW oraz pozostałe instalacje powyżej 500 kW. Podział ten praktycznie dotyczy jedynie(...)
»

Wpływ kryzysu na rynek od(...)

Sytuacja na rynku odpadów opakowaniowych w ostatnim roku była zmienna. W końcu 2008 r. nastąpiło gwałtowne załamanie popytu na surowce wtórne oraz drastyczny spadek ich cen. Wiele firm zbierających odpady znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Po kilku miesiącach sytuacja zaczęła się normalizować, a ceny surowców znów wzrastać. Obecnie realizację celów w zakresie odzysku i recyklingu utrudniają występujące bariery i zjawiska patologiczn(...)
»