Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Nowelizacja ustawy VAT a (...)

Na ostatnim przedwakacyjnym posiedzeniu Sejmu, czyli 26 lipca br., uchwalono kolejne zmiany do Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Nowelizacja tych ustaw ma na celu rozbudowanie obowiązujących regulacji w zakresie przeciwdziałania nadużyciom w podatku VAT w obrocie tzw. towarów wrażliwych oraz wprowadzenie przepisów regulujących odpowiedzialność nabywców tych towaró(...)
»

Duże i małe zmiany(...)

Od poprzedniego artykułu pt. „Sprzęt do eksploatacji sieci kanalizacyjnej”, opublikowanego na tych łamach w 2011 r., mija właśnie pięć lat. Dużo to i mało. Dużo, bo na polskim rynku nastąpiło wiele zmian. Kilka firm upadło, kilka powstało, a jeszcze inne zmieniły swoich przedstawicieli. Mało, bo postęp techniczny w tej branży nie jest tak szybki, jak oczekiwaliby tego użytkownicy. Jednak mimo niewielkich zmian w dostępnych technologiach pojawiły się nowe konstrukcje(...)
»