Wszystkie artykuły w kategorii: "Listy do redakcji"

Polecane artykuły:

Służyć ludziom i nie szko(...)

Wywiad z Tadeuszem Urbanem Dyrektorem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Luboniu Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych KOM-LUB rozpoczęło działalność 1 stycznia 1993 roku. Jest to spółka należącą w całości do Lubonia – miasta położonego przy południowej granicy Poznania. Od początku istnienia firmy jej dyrektorem jest Tadeusz Urban. Zapytaliśmy o koncepcję i pomysł na prowadzenie przedsiębiorstwa komunalnego.(...)
»

Monitorowanie i raportowa(...)

Przedsiębiorstwa, objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych są zobowiązane do jej monitorowania i sporządzania rocznych raportów, przedstawiających sumaryczną wielkość emisji w danym roku w odniesieniu do ilości przyznanych jednostek. Obecne regulacje dotyczące monitorowania i raportowania CO2, weryfikacja raportów rocznych oraz planowane zmiany w systemie po 2012 r. były(...)
»