Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Paradoksy recyklingu(...)

Środowisko dla środowiska Dialog społeczny, także na niwie zagospodarowywania odpadów, o czym, niestety, nie wszyscy w środowisku są przekonani, to publiczna dyskusja pomiędzy władzą, zainteresowanymi przedsiębiorcami i ich organizacjami, organizacjami społecznymi zajmującymi się tymi problemami, a więc wszelakimi „ruchami zielonych”. Pro domo sua (przyp. red. dla swego domu, dla siebie). (...)
»

Programy priorytetowe NFO(...)

Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, zobowiązała się w traktacie akcesyjnym, że przepisy prawne Unii Europejskiej odnośnie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, określone w dyrektywie 91/271/EWG w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych, będą w Polsce w pełni spełnione do 31 grudnia 2015 r.   Podstawowym instrumentem wdrażania postanowień tej dyrektywy jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (K(...)
»