Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Certyfikaty dla PSE(...)

Podczas IV Konferencji „Dobre Praktyki Doskonalenia Zarządzania – Społeczna Odpowiedzialność Organizacji” 16 maja 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 oraz IQNet, wydanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Z rąk Janusza Piechocińskiego, wicepremiera i ministra gospodarki, Andrzeja Arendarskiego oraz Wojciecha Henrykowskiego, prezesa Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, certyfikat odebr(...)
»

Warsztaty Ekologiczne w W(...)

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami stanowią poważny problem. Wynika on z ogromnych zapóźnień w tej dziedzinie w naszym kraju oraz niedostatku środków na ten cel. Chcąc przybliżyć tę tematykę samorządowcom odpowiedzialnym za gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz uzmysłowić społeczeństwu potrzebę walki o czyste środowisko firma ABRYS w ubiegłym roku podjęła się działań edukacyjn(...)
»