Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Osady ściekowe i organicz(...)

Zagospodarowanie osadów ściekowych i odpadów komunalnych w ostatnim dziesięcioleciu stało się kluczowym zagadnieniem w gospodarce odpadowej. Preferowane zabiegi to zapobieganie powstawaniu, odzysk i recykling. Biologiczne przetwarzanie wydaje się skuteczną metodą recyklingu odpadów organicznych. Jedną z nich jest kompostowanie, czyli rozkład materii organicznej (przy udziale mikroorganizmów i tlenu) zawartej w odpadach i przekszt(...)
»

WYNIKI KONKURSU O PUCHAR (...)

ze względu na ograniczoną ilość miejsca publikujemy kilkadziesiąt pierwszych zgłoszeń (PDF)(...)
»