Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pozwolenia wodnoprawne w (...)

W marcu br. weszły w życie przepisy zmieniające m.in. art. 122 Ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. DzU nr 239, poz. 201, ze zm). Dotyczy on pozwoleń wodnoprawnych. Mimo że instytucja ta funkcjonuje w naszym systemie prawnym od dawna, jej przepisy nie są do końca jasne w praktyce, o czym świadczy duża liczba orzeczeń sądów administracyjnych. Według wspomnianego przepisu, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wo(...)
»

Informacje branżowe(...)

Dyskusyjny program W lutym br. odbyła się debata poświęcona Krajowemu Programowi Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Jej organizatorem były redakcje „Przeglądu Komunalnego” i „Wodociągów-Kanalizacji”. Wagę Programu dla poprawy czystości wód podkreślił prof. January Bień – senator RP. Zapewnił on, że na jego realizację skierowane zostaną wszelkie dostępne w kraju środki. Zastrzeżenia do możliwości realizacji Programu (zwłaszcza pierwszego etapu) oraz do spos(...)
»