Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Nie bójmy się wolnego ryn(...)

Prywatnym przedsiębiorcom z branży gospodarki odpadami komunalnymi nie warto dziś zazdrościć działalności biznesowej. I bynajmniej nie dlatego, że stale podnoszone są wobec nich wymagania prawne czy wzmacnia się system kontroli. Nie są tego przyczyną również znane innym branżom, typowe dla wolnorynkowej działalności wyzwania, na przykład konieczność konkurencyjnej rywalizacji o klienta. Z tym wszystkim przez lata radzili sobie z powodzeniem, rozwijając swoje rodzinn(...)
»

Wszystkie ręce na pokład!(...)

Udźwignięcie przez gminy obowiązków nałożonych znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów będzie wymagać osobistego zaangażowania społeczeństwa w proces zmian.   Szczególnie cenna może się okazać współpraca z działającymi na terenie gmin organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z art. 3b ust. 1 znowelizowanej ustaw(...)
»