Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Gospodarka odpadami w reg(...)

Norwegia plasuje się w światowej czołówce, jeśli chodzi o uzyskiwanie wysokich poziomów odzysku i recyklingu. Dane z 2008 r. podają, że 50% odpadów poddano tam recyklingowi, zaś 30% – odzyskowi energetycznemu. Jednym z powodów tak dobrych wyników jest niewątpliwie sposób organizacji systemu gospodarki odpadami. W Norwegii gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami z gospodarstw domowych – mogą to robić a(...)
»

15% zielonej energii i ni(...)

W słowach premiera jest wiele racji, jeśli chodzi o obecny system wsparcia. Szef rządu troszczy się o to, aby pieniądze wydawane na wsparcie dla OZE nie spowodowały nadmiernego wzrostu cen energii. Aktualny system wsparcia dla OZE musi ulec zmianie, to oczywiste, ale traktowanie 15-procentowego celu dla OZE jako czegoś, co musimy osiągnąć pod groźbą kary, a nie z troski o środowisko i bezpieczeństwo energetyczne, jest nieporozumieniem. (...)
»