Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Najczęściej popełniane bł(...)

Zamawiający jest zobowiązany do zawarcia w SIWZ opisu kryteriów, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem ich znaczenia oraz sposobu oceny ofert. Ich dokładne przemyślenie i opisanie, zwłaszcza gdy oprócz ceny wprowadzone są inne kryteria przedmiotowe, umożliwia wybór najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie może przy tym ograniczyć się do przytoczenia nazw poszczegó(...)
»

Zielony kolor ekologii (...)

  Rozwijanie dialogu pomiędzy sferą gospodarczą, polityczną oraz społeczną w zakresie ochrony środowiska, kształtowanie proekologicznych postaw wśród przedsiębiorców oraz aktywny udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych to główne cele Fundacji Green Cross Poland.   –  Budujemy platformę dla konstruktywnego, koncyliacyjnego i korzystnego dla wszystkich dialogu pomiędzy przeds(...)
»