Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Ochrona gatunkowa grzybów(...)

W polskich przepisach o ochronie gatunkowej pierwsza wzmianka o organizmach zaliczanych dziś do grzybów pojawiła się w Rozporządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 28 lutego 1957 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin. Na listę roślin objętych ochroną częściową (chodziło o dziko rosnące gatunki roślin leczniczych i przemysłowych) wpisano porosty: płucnicę islandzką, granicznika płucnika oraz wszystkie gatunki rodzaju brodaczka – z zastrzeżeniem, że zbiór po(...)
»

Kolejna szansa dla OZE, i(...)

Morska energetyka wiatrowa w Europie to najszybciej rozwijający się sektor energii odnawialnej. Polska w ty obszarze dopiero stawia pierwsze kroki. Zgodnie z przewidywaniami Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, w 2020 r. ilość zainstalowanych mocy w sektorze offshore może osiągnąć poziom nawet 40 GW1. W Polsce morska energetyka wiatrowa jest we wczesnej fazie rozwoju: wydano już pierwsze pozwolenia lokalizacyjne dla projektów, które mogą(...)
»