Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe rozwiązania minimali(...)

Wdychanie cząstek pyłów powoduje zagrożenie dla naszego zdrowia lub nawet życia. Z tego powodu wskazane jest wprowadzenie rozwiązań technicznych minimalizujących wielkość zapylenia w naszym otoczeniu. Z punktu widzenia ochrony środowiska najskuteczniejszą metodą minimalizującą wielkość zapylenia w naszym otoczeniu jest redukcja emisji pyłów u źródła ich emisji. Jej celem jest nie tylko obniżenie emisji cząstek i ich koncentracji we wdychanym przez nas powietrzu, ale(...)
»

Strzępiarka – element sys(...)

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie wrakowej, która wdraża postanowienia dyrektywy 2000/53/ WE, strzępiarka to instalacja służącą do rozdrabniania odpadów powstałych w trakcie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Rozdział 6 ww. ustawy określa obowiązki przedsiębiorców posiadających strzępiarki. Muszą oni wykonać próby strzępienia raz w ciągu roku w celu określenia uzyskanych frakcj(...)
»