Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Potrzebujemy inwestycji w(...)

W ciągu najbliższych 10 lat Polska będzie musiała wydać ok. 7,5 mld zł na stopniowe wprowadzanie elementów inteligentnych sieci. Jest to zaledwie ułamek sumy, którą należy zainwestować w energetykę. W celu dywersyfikacji dostaw niezbędne będą też inwestycje w odnawialne źródła energii. Jednym z istotnych wyzwań stojących przed sektorem w Polsce jest także rozwój energetyki jądrowej przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów bezpieczeń(...)
»

Innowacyjny sorter odpadó(...)

Dzięki wykorzystaniu sprężystości materiału udało się zaprojektować i zbudować urządzenie, którego celem jest identyfikacja odpadów opakowaniowych. W Skandynawii i Europie Zachodniej automaty do skupu opakowań wspomagają selektywną zbiórkę u źródła. Budowa tego typu maszyn oparta jest na informacji o kodzie kreskowym, jak również o kształcie skanowanego obiektu. Zasada działania takich urządzeń jest prosta – w pierwszej kolejności użytkownik deponuje odpad wewnątrz (...)
»