Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Czas wytężonej pracy(...)

Drugi kwartał br. to okres intensywnych prac legislacyjnych nad szkicem zmiany ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Nieoczekiwanie postulaty zawarte w projektach z druków nr 615 i 615 S spotkały się jednak z krytyką ze strony Rady Ministrów. Nasza Izba również zgłosiła uwagi komisjom senackim. Wątpliwości dotyczą niektórych zapisów zawartych w drukach Senatu RP nr 615 z 24 kwietnia br. i nr 615 S z 5 czerwca br. W pierwszym projekcie postulowano m.in. wpr(...)
»

Parki forteczne – niewyko(...)

Tereny powojskowe z jednej strony stanowią wartość kulturową, z drugiej są ogromnym areałem na miejską rekreację. Łącząc te dwie funkcje, można stworzyć wyjątkowe miejsca, które staną się atrakcyjną wizytówką. Park w suchej fosie okalającej stare miasto w Głogowie, powstały w celu oddzielenia starego miasta od now(...)
»