Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, tereny zieleni to tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe. Dziś cieszy fakt, że coraz więcej nowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględnia obszary przeznaczone pod zieleń publiczną. Samorządowcy coraz częściej pamiętają o atutach przypisanych terenom zielen(...)
»

Trzeci raz... w Wieruszow(...)

W trzeciej edycji lokalnej akcji edukacyjnej "z natury segreguję!" wzięło udział blisko 1700 dzieci z wieruszowskich placówek oświatowych. W maju w sześciu szkołach podstawowych i w dwóch przedszkolach gm. Wieruszów wystartował cykl warsztatów, zajęć edukacyjnych oraz konkurs zbiórki opakowań. Przedsięwzięcie to wpisuje się w program budowy i rozwoju krajowego systemu odzysku i recyklingu opakowań "W Trosce o Naturę". Obok Polskiego Systemu Recyklingu Organizacji Odzysku SA, inicjatora i gł(...)
»