Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zarządzanie systemami zao(...)

Systemy gospodarki wodnej, a ochrony wód w szczególności, wykazują znaczny stopień złożoności. Oznacza to, że bez zastosowania współczesnych narzędzi analitycznych wszelkie decyzje w gospodarce wodno-ściekowej mogą się okazać chybione i przynieść znaczne straty finansowe (zamiast oczekiwanych zysków). Znajomość modelowania i metod optymalizacyjnych można uznać za konieczność w przypadku współczesnego inżyniera. Zagadnienia ekonom(...)
»

Dwa dni o energetyce wodn(...)

Dwa dni o energetyce wodnej na RENEXPO Poland Tegoroczna, VI Polska Konferencja Hydroenergetyczna została zorganizowana podczas Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland. W Warszawie. W obradach udział wzięło blisko 90 osób, reprezentujących głównie szeroko rozumiany sektor energetyki wodnej. Wygłoszono 21 referatów, w tym siedem przygotowanych przez referentów z zagranicy. Konferencję zorganizowało Towarzystwo Elektrowni Wodn(...)
»