Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biomasa – źródło nowych m(...)

Przykładem realizacji zrównoważonego rozwoju jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni jest jednym z liderów w Polsce pod względem produkcji energii w procesie współspalania. Od trzech zarządza systemem miejskiej sieci cieplnej w Trzciance, gdzie największa kotłownia wytwarza ciepło w 100% z biomasy. Technologia współspala(...)
»

Kontrole i kary w zakresi(...)

Kontrola jest działaniem towarzyszącym administracji publicznej. Jej istota to sprawdzanie i ocena określonej działalności lub stanu. Kontrola ma na celu ustalenie w wytyczonym czasie rzeczywistego obrazu danej działalności lub stanu poprzez obserwowanie i rozpoznawanie. Ocena tej działalności lub stanu polegająca na konfrontacji faktycznego ich obrazu z odnoszącymi się do nich założeniami wyjściowymi. Ocena ta pozwala na stwierdzenie, czy działania te albo stan są prawidłowe lub(...)
»