Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Łódzkie rzeki i ich renat(...)

Łódź, drugie co do wielkości miasto w Polsce, swój dzisiejszy wizerunek zawdzięcza przede wszystkim występującym na jej terenie rzekom. Jednak ich eksploatacja na przestrzeni ostatnich dwóch wieków zamieniła koryta cieków w betonowe kanały zasilane wodą opadową lub ściekami bytowymi. Aby zmienić ten stan rzeczy miasto zdecydowało się na ich renaturyzację. Biorąc pod uwagę unikalne w skali miasta pozostałości dolin rzecznych, miasto podjęło działania mające na celu zachowanie i od(...)
»

Przejmowanie urządzeń inw(...)

Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej od wielu lat rodzi problemy związane z udziałem inwestorów prywatnych w tym procesie. Podstawową trudnością jest oczywiście udział finansowy podmiotów prywatnych, który dotyczy zarówno dużych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, jak i małych eksploatatorów. Problem ten wynika z uwarunkowań prawnych, a raczej ich niedoskonałości i z naturalnych przeszkód, jakimi są zaz(...)
»