Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przeregulowanie rynku odp(...)

Przeregulowanie rynku odpadowego Kolejne nowelizacje przepisów ustawowych nakładają na przedsiębiorców gospodarujących odpadami coraz nowsze obowiązki, a co za tym idzie – stale zwiększają koszty prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Zrozumiałe, a nawet konieczne są zmiany przepisów, które służą zwiększeniu efektywności i bezpieczeństwa środowiskowego, gdyż sprzyjają one rozwojowi rynku, innowacyjnych technologii i uczciwej kon(...)
»

Przegląd prasy(...)

Naturalna SUW Dla pojedynczych odbiorców oraz małych miejscowości alternatywnym źródłem dobrej jakości wody jest wykorzystywanie naturalnych metod jej uzdatniania. Od pięciu lat w Instytucie Ekologii Stosowanej w Skórzynie prowadzone są badania nad funkcjonowaniem naturalnej stacji uzdatniania wody. Składa się ona ze strefy wolnej toni wodnej oraz roślinnej strefy brzegowej. Ta ostatnia dzieli się na trzy części: w dwóch, służących do(...)
»