Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Utylizacja opon gumowych (...)

Piroliza to proces degradacji cząsteczki w dostatecznie wysokiej temperaturze w środowisku beztlenowym1. Tak jak koksowanie, od dawna stanowi jeden z najważniejszych sposobów przetwórstwa materii. Dlatego też naturalny wydaje się fakt, iż pojawiły się koncepcje zastosowania tego znanego i opanowanego w skali przemysłowej procesu do utylizacji odpadów, np. odpadów gumowych2. Piroliza zużytych opon samochodowych cieszyła się zainteresowaniem już w latach 70. X(...)
»

Informator - Świat(...)

Bank Światowy wspiera OZE Z ostatniego raportu Banku Światowego wynika, że instytucja ta planuje uruchomić granty oraz pożyczki stymulujące rozwój odnawialnych źródeł energii w krajach rozwijających się. Dane Światowej Agencji Energetycznej wykazują, że na zabezpieczenie potrzeb energetycznych w krajach rozwijających się i przechodzących transformację systemową do 2030 r. potrzeba będzie ok. 300 mld dolarów rocznie. Zdaniem Banku Światowego, jest to dobry moment na wsparcie odnawialny(...)
»