Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wokół odpadów(...)

Projekt dyrektywy Komisja Europejska opublikowała (2 lipca br.) projekt dyrektywy nowelizującej sześć dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami – Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy: 2008/98/WE w sprawie odpadów, 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i ak(...)
»

Infrastruktura na pelet o(...)

Pelet to paliwo stałe, a to określa pewną specyfikę urządzeń do jego magazynowania i spalania oraz instalacji grzewczej. Jednak wiedza użytkownika o tej specyfice nie jest konieczna – kotły na pelet są wyposażone w rozbudowaną automatykę, która czyni je praktycznie bezobsługowymi. Wystarczy więc, że potencjalny użytkownik ograniczy się do jednego tylko działania: zakupu odpowiedniego kotła. Obecnie na rynku są dostępne dwie kategorie kotłów stałopalnych, czyli(...)
»