Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Usuwanie drzew w przypadk(...)

Drzewa, jak praktycznie każdy większy lub mniejszy obiekt występujący w przestrzeni miejskiej, mogą być zagrożeniem, a ich usunięcie może leżeć w interesie społecznym. W dotychczasowym stanie prawnym brakuje rozwiązań pozwalających organom administracji na nakładanie obowiązku usunięcia drzew mogących stanowić źródło zagrożeń. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 142) znajdują się rozwiązania pozwalające na usunięcie drzew(...)
»

Podwykonawstwo(...)

Wykonawca składający ofertę – zwłaszcza w dużych i skomplikowanych postępowaniach o zamówienie publiczne – może nie być zdolny do samodzielnego wykonania przedsięwzięcia. W praktyce często zdarza się, że wykonawcy realizują zamówienie przy pomocy innych podmiotów, zwanych podwykonawcami. Fakt ten korzystnie wpływa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Regulacja dotycząca możliwości podwykonawstwa w zamówieniach publicznych(...)
»