Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad"

Polecane artykuły:

Nowe wyzwania Łodzi na mi(...)

Tak jak w latach 20. ubiegłego wieku, kiedy to w Łodzi dokonano ogromnego skoku cywilizacyjnego, związanego z rozpoczęciem budowy wodociągów i kanalizacji pod kierunkiem inż. Stefana Skrzywana, tak obecnie Miasto Łódź stoi przed szansą równie wielkiego rozwoju. A to za sprawą projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”. (...)
»

Potencjał tkwiący w odpad(...)

Jak wynika z przeprowadzonych badań, zarówno skład morfologiczny zmieszanych odpadów komunalnych, jak i ich właściwości fizykochemiczne wykazują znaczącą zmienność („Przegląd Komunalny” 5 i 6/2013). W związku z tym oznaczone parametry – właściwości odpadów – poddano analizie współzależności. Przeprowadzono ją dla wszystkich oznaczeń laboratoryjnych oraz pomiarów gęstości nasypowej i zawartości odpadów palnych, wynikającej ze składu morfologicznego zmieszanych odpadów komunalnych.(...)
»