Nowe podwyżki?

wydany w Recykling – 2010-10
  DRUKUJ

Rada gminy na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – art. 6 ust. 2 – ustala górną stawkę opłaty ponoszonej przez właściciela nieruchomości za usługę odbioru nieczystości stałych lub płynnych.

Przepis powstał podczas nowelizacji pakietu ustaw i wprowadzony został w Ustawie z 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Prawnicy, a za nimi samorządowcy, stwierdzili, że chodzi tu o obronę interesów mieszkańców, czyli wyborców, żeby płacić za odpady jak najmniej i ograniczyć windowanie cen przez prywatnych przedsiębiorców. Efektem takiej interpretacji przepisów jest niska jakość świadczonych usług.
 
Czy górna stawka to sankcja karna?
Analizując artyku [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus