Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Zespół kogeneracyjny w oc(...)

Istotą skojarzonego wytwarzania energii jest możliwość równoczesnego uzyskania energii elektrycznej i cieplnej bez marnowania blisko 50% energii pierwotnej (w porównaniu do produkcji rozdzielnej). Ponadto dochodzi do znaczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Energetyczne wykorzystanie biogazu obejmuje zarówno produkcję energii elektrycznej, jak i użycie ciepła odpadowego wytwarzanego przez agregat prądotwórczy. Takie podejście moż(...)
»

Doświadczenia z eksploata(...)

Niniejszy referat powstał na podstawie doświadczeń trzech zakładów zajmujących się eksploatacją sieci kanalizacyjnych w gminach o zróżnicowanej wielkości oraz różnym stopniu zaludnienia i zurbanizowania. Sieci kanalizacyjne w poszczególnych gminach odznaczają się odmiennymi rozwiązaniami materiałowymi i zakresami średnic. Charakteryzują się również zróżnicowanymi warunkami gruntowo-wodnymi, w jakich funkcjonują. Dzięki temu udało się stworzyć w miarę pełny spis pro(...)
»