Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Wiążące informacje podatk(...)

W ostatnim czasie opublikowane zostały założenia rządowego projektu zmian w Ordynacji podatkowej. Jedna z wielu planowanych zmian bezpośrednio będzie dotyczyć samorządów jako zamawiających w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Według planowanej regulacji, zamawiający uzyskają uprawnienie do występowania z wnioskami o wydanie wiążących interpretacji przepisów prawa podatkowego. Będzie ono jednak ograniczone zakresowo do przepisów podatkowych mających wpływ na sposób obliczenia ceny z(...)
»

Recykling odpadowych twor(...)

Tworzywa polimerowe towarzyszą nam od setek lat. Ich ilość w początkowym okresie była znikoma (polimery naturalne), a swój żywot zwykle kończyły na składowiskach odpadów i w piecach. Z biegiem lat zaczęliśmy sami wytwarzać cenne materiały wielkocząsteczkowe, a ilość zużywanych tworzyw wielokrotnie wzrosła. Z czasem stwierdzono, że w ogóle odpadów udział tych polimerowych może sięgać nawet do 25%. Tworzywa można wykorzystywać wielokrotnie, co(...)
»