Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozważania sceptyczniejąc(...)

Plany..., plany..., plany Gminy na prawach powiatu szykują obecnie przetargi na opracowanie Planów gospodarki odpadami. Niebawem podobne przygotowania rozpoczną także pozostałe gminy. Warto zatem zwrócić uwagę na sprawę, która przy opracowywaniu tych Planów powinna być uwzględniona. Zgodnie z art. 15 ust. 4 w gminnych Planach mają być określone rodzaje (i harmonogramy) przedsięwzięć, które wynikają z projektowanego systemu gospodarki odpadami. W przypadku gmin(...)
»

Dyfuzory stosowane w mały(...)

Proces konstruowania bardziej efektywnych oczyszczalni ścieków (w tym małych oczyszczalni ścieków) wciąż trwa, gdyż rynek i wymogi prawne stale wymuszają konieczny postęp techniczny i technologiczny. W następstwie tego pojawiają się nowe rozwiązania poszczególnych elementów oczyszczalni, jak też całych technologii, poprawiających stopień oczyszczania ścieków w dostosowywaniu do wymagań prawa oraz do lokalnych warunków inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Nadrzędnym zadaniem konst(...)
»