Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kierunki rozwoju biopaliw(...)

Obecnie w Europie biopaliwa definiowane są jako ciekłe i gazowe paliwa do silników spalinowych, otrzymywane z biomasy. W 2006 r. po raz pierwszy wprowadzono pojęcie pierwszej i drugiej generacji biopaliw. Rozwój prac badawczych w zakresie nowych technologii doprowadził do wydzielenia biopaliw trzeciej i czwartej generacji, których wprowadzenie spodziewane jest po 2030 r.   W zasadzie podział biopaliw na określone generacje wynika(...)
»

Informator(...)

Nowe przepisy Posłowie 20 maja br. przyjęli ustawę o efektywności energetycznej, która wdraża unijne przepisy zobowiązujące kraje członkowskie do osiągnięcia do końca 2020 r. określonego poziomu oszczędności energii. Dodatkowo określa m.in. zasady opracowywania krajowego planu działań w zakresie efektywności energetycznej, zawiera zadania dla jednostek sektora publicznego w tym obszarze oraz zasady wypełnienia obowiązków związanych z oszczędzaniem energii.(...)
»