Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Edukacja ekologiczna w go(...)

Wykład przygotowany przez dr Elżbietę Buchcic z Akademii Świętokrzyskiej Założenia edukacji ekologicznej w Polsce a rekomendacje międzynarodowe. Edukacja środowiskowa w kształceniu formalnym i nieformalnym. Omówione zostaną m.in.: modernizacja organizacji procesu dydaktycznego, propozycje innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, wspieranie edukacyjnych działań stowarzyszeń, organizacji społecznych i władz samorządowych, organizowanie kształcenia ekologicznego dla różnych gru(...)
»

Najpierw ścieki i woda(...)

Miejsko-wiejska gmina Ryn liczy sobie 6200 mieszkańców i zajmuje obszar 212 km2. Samo miasto Ryn, położone pomiędzy jeziorami Ryńskim i Ołów na trasie Mrągowo-Giżycko, zamieszkuje 3020 osób. Jednym z głównych motorów rozwoju gospodarczego gminy, podobnie jak całego regionu, jest turystyka. Z problemów dotyczących ochrony środowiska Józef Naruszewicz, burmistrz miasta i gminy, na pierwszym miejscu wymienia fakt, że jeszcze nie wszystkie wsie są skanalizowane. Zdecydowa(...)
»