Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Potrzebne jest wsparcie d(...)

W Polsce udział energii z OZE w energii finalnej w stosunku do innych krajów UE nie jest na zadowalającym poziomie. Zasoby odnawialnych źródeł wciąż nie są pełni wykorzystywane. System wsparcia inny niż w większości państw UE nie jest jedynym czynnikiem mogącym przyśpieszyć i zdynamizować wykorzystanie energii OZE. Przemysł pracujący na rzecz OZE w Polsce nie rozwinął się adekwatnie do posiadanych zasobów. Nie posiadamy własnej fabryki turbin wiatrowyc(...)
»

Systemy kanalizacyjne z t(...)

W ocenie aspektów społecznych coraz częściej oczekuje się określenia przez producentów trwałości systemu kanalizacyjnego. Przekłada się to na wskaźniki amortyzacji, które stanowić mają czynnik cenotwórczy przy opłatach za ścieki. Obowiązujące normy systemowe PN EN 476 i PN EN 752 dotyczą systemów kanalizacyjnych ze wszystkich rodzajów materiałów. Dostępne do budowy sieci kanalizacyjnych materiały, zarówno tworz(...)
»