Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad"

Polecane artykuły:

Terytorializacja polityki(...)

Rząd przygotowuje zmiany w przepisach urbanistycznych – w przedstawionym do społecznych konsultacji Kodeksie urbanistyczno-budowlanym, a także przez nowelizację przepisów dotyczących zasad prowadzenia polityki rozwoju. Wytyczną w obu przypadkach, zbliżającą obie sfery planowania, są zapisy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Polityka rozwoju realizowana jest obecnie poprzez system gospodarczo-społecznego programowania rozwoju, nawiązujący do warunkowej zasa(...)
»

Ekonomika infrastruktury (...)

Pułapka kosztowa w zakresie eksploatacji systemu sanitacji może doprowadzić do niekontrolowanego wzrostu opłat za unieszkodliwianie ścieków lub znacznie obciążyć budżet gminy dopłatami do taryf ściekowych. Jak tego uniknąć? Gospodarka ściekowa na terenach niezurbanizowanych wiąże się z jednym podstawowym problemem. Jest nim niska koncentracja ludności, gdyż tereny niezurbanizowane w Polsce charakteryzują się często rozproszoną zabudową. Fakt ten wpływa bardzo niekor(...)
»