Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Umowa o roboty budowlane(...)

Umowy budowlane cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów nie tylko publicznych, ale też prywatnych. Podstawowe regulacje dotyczące tego kontraktu zawarte są w kodeksie cywilnym. Jeżeli chodzi o sam proces budowlany i związaną z nim procedurę administracyjną, zastosowanie ma Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Natomiast przy inwestycjach z zakresu zamówień publicznych w pierwszej kolejności należy nawiązać do Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo (...)
»

Warszawska zieleń w proce(...)

Lokalny Program Rewitalizacji Warszawy, realizowany dzięki tzw. miniprogramom, wyznacza projekty rewitalizacyjne, a tym samym określa ramy odnowy terenów zieleni. Dokument pn. Lokalny Program Rewitalizacji Warszawy zastąpił opracowany w 2005 r. Lokalny Uproszczony Program Rewitalizacji Warszawy (LUPR). Zawarte w nim zapisy i zasady finansowania projektów odnosiły się do lat 2004-2006 r. Z kolei wyznaczony obszar kryzysowy określony był jako teren pilotażowy rewital(...)
»