Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Tajemnica tkwi w pasji(...)

Listopadowa Gala Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON 2011. 27 statuetek, trzech Mistrzów Edukacji Ekologicznej: Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologii „EcoTerra”, Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe RADKOM. Spośród wszystkich zgłoszeń to właśnie ich działania zostały najlepiej ocenione w Konkursie „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. W Konkursie jest dziewięć kategorii. Jedną z nic(...)
»

Jaką wartość ma drzewo?(...)

Dla każdego drzewo przedstawia inną wartość. Z perspektywy zarządzania zielenią największe znaczenie będzie miała jego wycena finansowa. Z problemu wyceny drzew od dawna sprawę zdają sobie takie kraje jak Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Czechy czy USA. I choć w wielu państwach istnieje już duża praktyka w szacowaniu drzew na zurbanizowanych terenach, to nadal dotychczas stosowane metody są tam udoskonalane, weryfikowane i aktualizowane. (...)
»