Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Mikroturbiny kogeneracyjn(...)

Mikroturbiny są jednym z najbardziej wydajnych źródeł energii w miejscach wymagających użycia dużej jej ilości, m.in. w hotelach, na basenach, w SPA, halach sportowych czy szpitalach. Jednak jednym z najciekawszych zastosowań z punktu widzenia oszczędności energii jest system oparty na mikroturbinach kogeneracyjnych połączonych z chillerami. W ten sposób realizowana jest trójgeneracja, pozwalająca na wykorzystanie odpadów termicznych wytworzonych w trakcie pracy ma(...)
»

Posortować, sprasować, ro(...)

Wzrost prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów powoduje, że belownice, rozdrabniarki i kruszarki stają się nieodzownym elementem wyposażenia zakładów komunalnych, zarówno tych małych, jak i dużych. Natomiast linie sortownicze i recyklingowe zakłada się w większych zakładach, gdzie jest przetwarzana większa ilość odpadów. Rynek urządzeń do przetwarzania jest dość duży i ciągle pojawiają się na nim nowe firmy, co zwiększa konkurencyjność. Prezentowane poniżej zestawienie przedstawia podmioty mając(...)
»