Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Zebrano miliony butelek P(...)

Aby środowisko było piękne należy podjąć działania proekologiczne, zmierzające do aktywnego, a może przede wszystkim codziennego dbania o Matkę Ziemię. Oddziałując na nie na niemal każdej płaszczyźnie swej działalności firmy chemiczne ponoszą szczególną odpowiedzialność za stan środowiska. Poczuwając się do niej trzynaście firm skupionych w Programie „Odpowiedzialność i Troska” oraz Starostwo Powiatowe w Koninie przeprowadzili w swoich regionach VII edycję akcji edukacji ek(...)
»

Szczęśliwego nowego roku!(...)

Ustawa powstawała w straszliwych bólach przez pięć lat! Początkowo zajmowało się nią Ministerstwo Gospodarki i odpowiedzialny za nie wicepremier Waldemar Pawlak, który bardzo faworyzował rolników i biogaz rolniczy. Efekty jego działań były widoczne już w 2012 r. Dość powiedzieć, że proponowana wtedy cena energii z biogazu rolniczego dwukrotnie przewyższała cenę energii produkowanej w oczyszczalniach ścieków. Ponieważ z zaproponowanej wówczas wersji zadowoleni byli tylko rolnicy (choć w Minist(...)
»