Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Od pomysłu do wykonania d(...)

Pomysł projektu budowy morskiej farmy wiatrowej powstał w Wiatropol International w 1999 r. Niestety, do tej pory nie został on jeszcze zrealizowany. Dlaczego tak się dzieje i kto utrudnia budowę farmy, wyjaśnia niniejszy artykuł.  Po wstępnej analizie możliwości przyłączenia 100 MW z farmy wiatrowej na morzu do krajowej sieci elektroenergetycznej wytypowano obszar morski na wysokości Dębek i Karwi w gm. Krokowa jako optymalny do budowy farmy wiatrowej, składającej się z(...)
»

Poznańskie posiedzenie(...)

23 stycznia br. Odbyło się kolejne, pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Dyrektorów Oddziału Poznańskiego PIE. Uczestniczyli w nim jako zaproszeni goście: Krystyna Poślednia z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Arkadiusz Błochowiak z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. W trakcie obrad dominowała tematyka dotycząca powoływania ekspertów ochrony środowiska na terenie Poznania i Wielkopolski a w związku z tym konieczność pilnego ukonstytuowania się regionalnego zespołu weryfikacyjnego. (...)
»