Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Skąd dotacje w 2012 r.?(...)

Możliwości uzyskania dofinansowania w ramach regionalnych lub ogólnopolskich programów operacyjnych powoli się kończą. Jednak skorzystać mogą ci przedsiębiorcy, którzy chcieliby sfinansować działania środowiskowe. W przyszłym roku odbędzie się kilka konkursów, w ramach których można ubiegać się o środki na inwestycje prośrodowiskowe. W 2012 r. uruchomione mają zostać tzw. fundusze norweskie, organizowane będą konkursy w ramach IV osi prioryt(...)
»

Rozwój zrównoważony i pro(...)

Podczas ostatniej dekady zagadnienie budynku „zielonego” lub odpowiadającego zasadom zrównoważonego rozwoju stało się przedmiotem wzmożonego zainteresowania w wielu krajach i pochłonęło praktyków, analityków i badaczy.  Obok badań naukowych finansowanych przez rządy, praktyczne działania w zakresie regulowania i certyfikacji sprawności energetycznej budynków i ich wyposażenia podejmowane są (...)
»