Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zagrożenia dla drzew na p(...)

Drzewa usytuowane w obrębie placów budowy narażone są na oddziaływanie szeregu czynników, które przyczyniają się do obumierania tych roślin. Dlatego tym bardziej należy przestrzegać wszelkich zaleceń odnośnie prawidłowego postępowania z drzewami podczas prac budowlanych. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na ochronę korzeni oraz prawidłowy poziom gruntu oraz wody.   Z punktu widzenia zagrożenia drzewa wszelkie prace ziemne (...)
»

Europejska Konwencja Kraj(...)

Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 5 pkt 8 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.), przez ochronę krajobrazową rozumie się zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu. Z zestawienia wymienionych przepisów wynika więc, że szeroko rozumiana zieleń miejska jest częścią składową krajobrazu. Można wręcz zaryzykować tezę, że bez zieleni nie sposób mówić o kompletnym krajobrazie. W związku z tym warto poświęcić trochę uwagi temu, jakie (...)
»