Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recykling elementem GOZpo(...)

Czasopismo „Recykling”, które prowadzę od dziesięciu lat, przechodziło metamorfozy – od dodatku do „Przeglądu Komunalnego”, poprzez samodzielny miesięcznik, po kwartalnik z nowym formatem i designem. Podobne zmiany dotykały pojęcia „recykling”. Dotychczas pożądanym i faworyzowanym, a w obliczu nowego – gospodarki obiegu zamkniętego – jednym z dobrze działających trybików koła powstającego nowego modelu biznesowego.  Nad tym, czym jest – lub ma być – GOZ prowadzone są szerokie rozm(...)
»

Przyznane nominacje(...)

Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku” ma popularyzować inwestycje i działania na rzecz ochrony środowiska, wyróżniać podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną oraz promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na poprawę stanu środowiska. 14 listopada br. w Senacie RP zakończył się pierwszy etap VIII edycji tego Konkursu. Obejmuje on pięć kategorii i jest adresowany do podmiotów gospodarczych i samorządowych, szkół, organizacji pozarządowych oraz osób fiz(...)
»