Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Koniec z dyktatem najniżs(...)

Nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych może znacząco wpłynąć na zasady udzielania zamówień na odbiór i zagospodarowanie odpadów, bowiem zawiera wiele nowych regulacji, których celem jest przede wszystkim odformalizowanie procedury. 15 stycznia 2014 r. przyjęto nową dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE. 11 lutego 2014 r. została ona przyjęta pr(...)
»

Co w prawie piszczy?(...)

Przedsiębiorcy wciąż mają duży problem ze zrozumieniem zapisów rozporządzenia REACH i CLP. W niniejszym artykule postaramy się rozwiać najczęściej pojawiające się wątpliwości.   Proszę o interpretację zapisu punktu 58 załącznika XVII do rozporządzenia REACH, dotyczącego azotanu amonu. Zgodnie interpretacją Komisji Europejskiej, podaną w dokumencie „Questions and agreed answers concerning the implementation of annex xvii (...)
»