Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Stare, ale nowe(...)

Firma JANCO z siedzibą w Rumii jest producentem urządzeń hakowych oraz pełnego asortymentu kontenerów i pojemników. Jest kontynuatorem działalności firmy prowadzonej pod tym samym szyldem, ma jednak nową siedzibę oraz strukturę własnościową. To firma z tradycjami i doświadczeniem, prowadząca działalność produkcyjną w nowej formie na halach o łącznej powierzchni ponad 1200 m2. Dysponuje dobrze wyposażonym parkiem maszynowym oraz własnym biurem konstrukcyjnym, które daje(...)
»

Informator(...)

Nowela weszła w życie Znowelizowana ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU nr 85, poz. 729) obowiązuje od 17 sierpnia br. Nowela precyzuje zasady rozliczeń za wodę i ścieki pomiędzy przedsiębiorstwami wod-kan a korzystającymi z ich usług. Ustawa nakłada też na gminy obowiązek ustalenia regulaminu, określającego m.in. tryb i warunki zawierania umów, sposób rozliczeń, standardy usług oraz warunki przyłączenia do sieci. Ponadto zobowiązano właścicie(...)
»