Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ochrona inwestorów OZE po(...)

Nowelizacja ustawy o OZE została podpisana przez prezydenta RP 14 sierpnia br. Jej skutki będą odczuwalne dla większości obywateli i z dużym prawdopodobieństwem doprowadzą do upadku polskiej energetyki odnawialnej. Główną i najbardziej szkodliwą dla branży zmianą jest dramatyczne obniżenie tzw. opłaty zastępczej przez powiązanie jej z cenami świadectw pochodzenia energii. Do tej pory wysokość opłaty zastępczej była stała i wynosiła 300,03 zl/MWh. Po wejściu w życie(...)
»

Utrata statusu odpadu (...)

Początek nowego unijnego podejścia do utraty statusu odpadów niektórych frakcji odpadów wiąże się z 10 grudnia 2012 r., kiedy to ukazało się Rozporządzenie Komisji UE nr 1179/2012 ustanawiające kryteria określające, kiedy stłuczka szklana przestaje być odpadem. Najważniejszym warunkiem jest spełnienie wymagań zawartych w przepisach rozporządzeń wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 dyrektywy ramowej o odpadach. Ustalone kryteria Kiedy stłuczka szklana rzecz(...)
»