Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Usuwanie odorów z sieci (...)

Problem odorów jest nierozłącznie związany z pracą oczyszczalni ścieków. Do neutralizacji tych uciążliwości wykorzystuje się metody fizyczne (komory jonizacyjne, filtry węglowe i zeolity), chemiczne (katalizatory, scrubbery) lub biologiczne (bioflitry), które są najczęściej stosowane.  Pierwszym miejscem, w którym pojawia się zagrożenie substancjami uciążliwymi zapachowo, są komory rozprężne lub kanały z zamontowanymi w nich urządzeniami do usuwania ze ścieków (...)
»

Drodzy komunalni Przyjaci(...)

Wszystko, co ma swój początek, musi mieć swój koniec. Tak samo jest z moją pracą zawodową. „Grzebanie” w austriackich odpadach rozpocząłem od znamiennej daty: 1 kwietnia 1977 r. i mimo że to prima aprilis, nie był to żart. Śmieciom pozostałem wierny do dziś – ale było warto. Moją zawodową działalność w firmie M-U-T zakończyłem 15 stycznia br. Z jednej strony, po tylu latach pracy uspokojenie i spojrzenie na naszą branżę z emerytalnego dystansu jest na(...)
»