Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ślazowiec pensylwańs(...)

Wiele uwagi poświęca się ostatnio odnawialnym źródłom energii, do których zalicza się gatunki roślin, wytwarzające wysokie plony biomasy. Powszechnie znanym gatunkiem jest wiklina – wierzba krzewiasta. Oczywiste jest, że produkcja biomasy na dużą skalę nie może być oparta na uprawie jednego gatunku. Niesie to za sobą niebezpieczeństwo wystąpienia wielu niekorzystnych zjawisk, np. nasilenia się bądź pojawienia chorób i szkodników. Wynika stąd konieczność uprawy na cele energe(...)
»

Zbieram – pomagam!(...)

Dziesiąta modernizacja sprzętu AGD miała miejsce w połowie kwietnia br. w jednym z warszawskich przedszkoli – w ramach programu „Zielona Stopa Filantropa”. Za zebrane telefony komórkowe udało się pozyskać środki, które wystarczyły na zakup wysokoenergooszczędnej lodówki i czajnika. Trudno wyobrazić sobie współczesne czas(...)
»