Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Problemy zarządzania tury(...)

Turystyka może być istotnym stymulatorem rozwoju gospodarczego regionu. Sukces jest jednak uzależniony od wielu czynników. Nie wystarczy posiadać atrakcje turystyczne, ale należy je także odpowiednio wypromować oraz działać tak, aby jak najwięcej turystów chciało je zobaczyć i z nich skorzystać.   Analizując działania w sferze promocji turystyki i rekreacji w wielu gminach, mogłoby się wydawać, że bariery i problemy w tym zakresie są na(...)
»

Od redakcji(...)

„Redakcja, posunęła się zbyt daleko” – takie głosy otrzymaliśmy po opublikowaniu w styczniowym RECYKLINGU, artykułu dotyczącego cen stłuczki szklanej na polskim rynku. Postanowiliśmy – niejasną dla wielu sytuację – wyjaśnić. Komentarz zamieszczamy wewnątrz wydania. Celem tekstu opublikowanego w styczniowym RECYKLINGU nie było poróżnienie środowiska, ale propagowanie idei selektywnej zbiórki, która, jak potwierdza praktyka, często przynosi korzyści ekonomiczne. (...)
»