Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ustawa o OZE a sprawa cie(...)

W nocy 16 stycznia br. Sejm uchwalił ustawę o OZE z uwzględnieniem poprawki poselskiej, dotyczącej wsparcia dla mikroźródeł OZE o mocy do 10 kW. Jest to swoiste światełko w tunelu, aczkolwiek samej ustawie bardzo daleko do doskonałości. W końcowej fazie prac Nadzwyczajna Komisja Sejmowa ds. Ustawy o OZE wykreśliła praktycznie wszystkie zapisy mające związek z samym ciepłem. Ciepło jako takie pozostało efektem ubocznym produkcji energii w procesie kogeneracji. Ta sytuacja spowodowała, że nawet(...)
»

Zielone korytarze(...)

Inwestycje związane z infrastrukturą drogową są kluczowe z punktu widzenia rozwoju każdej gminy, powiatu, województwa, a nawet kraju, bowiem rozwinięta sieć dróg zapewnia możliwość podwyższania rangi poszczególnych ośrodków miejskich, a także ważnych miejsc turystycznych i gospodarczych. Rozwój infrastruktury musi jednak uwzględniać najważniejsze bieżące problemy dotyczące coraz większej intensyfikacji ruchu, a także relacji ze środowiskiem. (...)
»