Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dobre, bo polskie(...)

Systemy gospodarki odpadami komunalnymi Problemy związane z zarządzaniem odpadami rozwiązywane są przez kraje rozwinięte poprzez coraz częstsze stosowanie metod ich unieszkodliwiania i odzysku chroniących środowisko, minimalizujących koszty ponoszone przez społeczność lokalną oraz respektujących wszelkie normy w zakresie ochrony środowiska. Jeszcze w 2004 r. francuskie przedsiębiorstwo TECSEM prezentowało w Polsce nową koncepcję procesu unieszkodliwiania i odzysku stałych odp(...)
»

Międzynarodowa wymiana do(...)

W Gmachu Głównym Politechniki Wrocławskiej w dniach 26-27 października 2011 r. odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Infrastruktura podziemna miast”, zorganizowana przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych oraz Podkomitet Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki. Zamiarem organizatorów było stworzenie warunków do intensywnej wymiany myśli technicznej, por&o(...)
»