Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

SIWERM – projekty w(...)

Akronim i tytułSIWERM: Pomyślne wdrażanie projektów wiatrowych na poziomie lokalnymŹródło finansowania (instrument)Program Komisji Europejskiej IEE "Inteligentna Energia dla Europy", podprogram ALTENEROkres realizacjikwiecień 2003 - luty 2005Liczba partnerów(...)
»

Krajowy Program Ochrony P(...)

Analiza dotychczas przeprowadzonych ocen jakości powietrza za lata 2003-2013 wskazuje, że stan jakości powietrza w Polsce ulega systematycznej poprawie. Zmienił się także udział poszczególnych źródeł zanieczyszczeń. Początkowo obserwowano największy wpływ sektora energetyki i przemysłu, a znacznie mniejszy branży transportu i sektora bytowo-komunalnego. Jednakże w wyniku stosowania rozwiązań techniczno-technologicznych i prawnych wpływ przemysłu znacznie się zmniejszył. Aktualne wyniki ocen r(...)
»