Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

KPOŚK realizacja zobowiąz(...)

Głównym celem polityki wodnej Unii Europejskiej jest osiągnięcie dobrego stanu wód do 2015 roku. Osiągnięcie tego celu wiąże się z realizacją zadań określonych w kilkunastu dyrektywach szczegółowych w obszarze Jakość wód, do których przestrzegania Polska zobowiązała się przystępując do Wspólnoty Europejskiej. Jedną z głównych dyrektyw w tym zakresie, jest dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych1 (zwana potocznie &#82(...)
»

Parki forteczne – niewyko(...)

Tereny powojskowe z jednej strony stanowią wartość kulturową, z drugiej są ogromnym areałem na miejską rekreację. Łącząc te dwie funkcje, można stworzyć wyjątkowe miejsca, które staną się atrakcyjną wizytówką. Park w suchej fosie okalającej stare miasto w Głogowie, powstały w celu oddzielenia starego miasta od now(...)
»