Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Dobór instrumentów finans(...)

Agata Michałkowska Reforma administracyjna w Polsce, poszerzając kompetencje jednostek samorządu terytorialnego, postawiła jednocześnie przed nimi nowe zadania. W rezultacie przemian ustrojowo-gospodarczych samorząd terytorialny musi stawić czoło ogromowi potrzeb w zakresie nowych inwestycji w infrastrukturę komunalną oraz modernizację i rozbudowę już istniejącego majątku. Przedsięwzięcia infrastrukturalne wymagają jednak wydatkowania funduszy, które z reguły znaczni(...)
»

Sieci wodociągowe i kanal(...)

Dylematów na tle art. 49 k.c., których ustawodawcy nie udało się wyeliminować przy okazji zeszłorocznej nowelizacji jest sporo. Powstaje pytanie, czy i na ile aktualne dla wykładni art. 49 k.c. są wypowiedzi orzecznictwa sformułowane jeszcze na gruncie pierwotnej redakcji tego przepisu. Ustawa z 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która m.in. nadała nowe brzmienie przepisowi art. 49 k.c. (DzU nr 11(...)
»