Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prasy(...)

Kamera to za mało Często uważa się, iż badania kanałów techniką video są wystarczające do dokonania wyboru odpowiedniej technologii ich odnowy. Jednak ta metoda przekazuje tylko obraz wnętrza kanału. Kompleksowa ocena bezpieczeństwa eksploatowanego przewodu jest możliwa dopiero po wykonaniu dodatkowych badań – pomiarów geometrycznych powłoki kanałowej, badań własności materiałowych jego konstrukcji oraz oceny sposobu posadowienia rurociągu w grunc(...)
»

Zagospodarowanie olejów o(...)

Oleje odpadowe (przepracowane) ze względu na swój zróżnicowany skład chemiczny wymagają odpowiedniego traktowania, które jest opisane w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach. Z kolei widoczny spadek możliwych do pozyskania z rynku olejów odpadowych związany jest z prognozowanym spadkiem zapotrzebowania na oleje świeże oraz zwiększeniem czasu ich eksploatacji. Oleje smarowe i inne preparaty pochodzenia naftowego mają zastosowanie we wszystkich gałęziach gospodarki – zarów(...)
»