Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Niedostateczne sankcje?(...)

  Rewolucja w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, dokonana zmianą wprowadzoną do Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. DzU z 2012 r. poz. 391, z późn. zm. – u.c.p.g.), wywołała zażartą dyskusję wśród zarówno przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, jak i reprezentantów gmin na temat tego, w jaki sposób powinno (...)
»

Aprobaty techniczne dla s(...)

Wejście Polski do Unii Europejskiej pociągnęło za sobą konieczność wprowadzenia zmian w przepisach prawnych we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego. Również w budownictwie, a w tym i w odniesieniu do wyrobów z zakresu inżynierii sanitarnej.Podstawowym aktem prawnym, który wszedł w życie z dniem wejścia Polski do Unii – 1 maja 2004 r. - jest Ustawa o wyrobach budowlanych, z dn. 16 kwietnia 2004 r.( Dz.U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881). W ślad za tą Ustawą zostały opubl(...)
»