Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czas na zmiany(...)

W grudniu ub.r. rząd przyjął zmiany w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Są one efektem prac legislacyjnych, których celem było nie tylko doprowadzenie do całkowitej zgodności przepisów krajowych z prawem Unii Europejskiej, ale również dodatkowe uszczelnienie systemu. W dyskusjach niejednokrotnie pojawiały się także pomysły wprowadzenia alternatywnych wariantów jego zorganizowania. Choć projekt wciąż znajduje się na etapie procesu legislacyjneg(...)
»

Nowy konkurent do DPR-ów?(...)

Tematem ciągle gorącym jest nowa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. Stała się ona publicznym „chłopcem do bicia” numer 1. W całej dyskusji przeważają jednak wątki związane z problemami związanymi z przejściem z obecnego systemu do nowych ram prawnych. Ustawa w tym względzie jest bardzo zawikłana, a w dodatku nowy system pozostawia dalej część „starego”, co tym bardziej komplikuje sprawę. Tak się jednak złożyło, że nikt dotąd nie podjął jed(...)
»