Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Spółki in house w ocenie (...)

W ciągu ostatniego pięciolecia Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła trzy kompleksowe kontrole funkcjonowania jednoosobowych spółek skarbu gminy – w 2010 r. na Dolnym Śląsku, w 2014 r. – w Łódzkiem oraz w 2015 r. bez koncentracji terytorialnej. Co z nich wynika? Wnioski przytaczamy poniżej – oczywiście, tylko w wersji skróconej, a związek z ideą in house jest odwrotnie proporcjonalny. Ułożone na osi czasowej pokazują pogłębianie się patolo(...)
»

Ocena oddziaływania farm (...)

Na podstawie obserwacji terenowych, oceny stopnia ryzyka dla ptaków oraz rozpoznania ważności siedlisk, popartego pozytywną opinii ekspertów-ornitologów, inwestor może przystąpić do budowy farmy wiatrowej. Procedury związane z oceną wpływu farm wiatrowych na ptaki, wykonywaną jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, przedstawione zostały w wydaniach „Czystej Energii”1, 2. Niestety, złożoność zjawisk przyrodniczych uniemożl(...)
»