Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nie tylko targi(...)

O energii i ochronie środowiska w Lipsku Targi TerraTec i enertec to dwie imprezy wystawiennicze prezentujące wspólnie branżę usług energetycznych i technologii dla ochrony środowiska na rynku Europy Środkowej i Wschodniej. Obie imprezy odbędą się 8-11 marca 2005 r. w Lipsku. W ramach targów swoje produkty, usługi i know-how prezentować będzie ok. 550 wystawców. Targi te wspierają wymianę doświadczeń i dyskusje na temat przyszłości sektora energetycznego i ochrony środowiska w kr(...)
»

Odwrócona osmoza w moduła(...)

Inwestorzy, decydujący się na oczyszczanie odcieku ze składowiska odpadów, coraz częściej zastrzegają, że do ich budowy należy użyć urządzeń spełniających wymogi  BAT (ang. Best Available Technology). Na przeciw tym oczekiwaniom wychodzi odwrócona osmoza wraz z modułami ST. Właśnie w Polsce stosowanie instalacji oczyszczania odcieku z wykorzystaniem odwróconej osmozy (R/O) jest najracjonalniejszym wyborem ze względu na panujące warunki klimatyczne. I(...)
»