Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

By system był efektywny(...)

Głównym principium przyjętym w ustawie jest zasada rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Zgodnie z nią, przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Zaproponowano zatem nowe rozwiązania prawne, których celem jest zbudowanie efektywnego systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych. (...)
»

Raport: Taryfy za zbiorow(...)

Koszty prowadzenia działalności ponoszone przez przedsiębiorstwa wod-kan niezmiennie budzą emocje (ich wysokość oraz celowość). To nie tylko element analizowany podczas weryfikacji taryf i brany pod uwagę przy ich zatwierdzaniu przez rady gmin, ale również kwestia analizowana i komentowana przez NIK, UOKiK, media, a w ostatnim czasie także przez przedstawicieli rządu.  W niniejszym raporcie, postanowiliśmy skupić się tylko na jednym, wybranym elemencie kalkulac(...)
»