Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ekologicznie i po europej(...)

Zgromadzenie Ogólne Rad Gmin i Regionów Europy (CEMR) odbyło się w tym roku w Poznaniu. Przeszło ono do historii jako pierwsze tego typu spotkanie, odbywające się w kraju postkomunistycznym, a który w dodatku nie jest członkiem Unii Europejskiej. Obserwatorów zajmujących się ochroną środowiska ten europejski zjazd samorządowców mógł zainteresować, ze względu na poruszaną tematykę ekologiczną. Odbyły się bowiem trzy sesje warsztatowe, m.in. na temat „Europejskiej strategii(...)
»

Od redaktora(...)

Spacerując ulicami miasta, stojąc w korkach czy przemieszczając się miejskimi środkami transportu, mamy czas, by zwrócić uwagę na otaczającą nas przestrzeń. Naszym oczom jawią się architektoniczne, zabytkowe perełki, nowoczesne biurowce, ale także gorzej lub lepiej zagospodarowane i zarządzane tereny zieleni czy też bardziej lub mniej estetyczne elementy małej architektury, służące m.in. codziennej rekreacji i utrzymania porządku. Mimowolnie zapoznajemy się z reklamami, które w różnorakiej fo(...)
»