Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Jakie wymagania należy st(...)

Place zabaw stanowią istotny element przestrzeni publicznej. Powinny one w estetyczny sposób komponować się z wybranym założeniem architektonicznym, służyć funkcjom utylitarnym, związanym z rozwijaniem sprawności fizycznej najmłodszych, a przede wszystkim zachęcać do beztroskiej zabawy.   Należy podkreślić słowo „beztroskiej”, gdyż każdy plac zabaw musi spełniać normy(...)
»

Jest jeszcze wiele do zro(...)

Zgodnie z ustawą o odpadach, minister środowiska zobowiązany jest do przedstawiania Radzie Ministrów (co dwa lata) sprawozdania z realizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. W lutym br. Rada Ministrów zaakceptowała Sprawozdanie za okres od 29 października 2002 do 29 października 2004 r. Zapytaliśmy o ocenę realizacji Krajowego Planu. Lidia Sieja Instytut Ekologi(...)
»