Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Materiały do budowy sieci(...)

W poprzednim PK omówiona została część materiałów przeznaczonych do budowy sieci kanalizacyjnych: cegła kanalizacyjna, rury kamionkowe, betonowe i żelbetowe, żeliwne oraz polimerobetonowe. W tym wydaniu prezentujemy pozostałe materiały stosowane w budowie tych sieci. Rury kompozytowe Rury kompozytowe GRP wytwarzane są z żywicy poliestrowej (składnik wiążący), włókna szklanego ciętego (zbrojenie) oraz piasku kwarcowego (wypełniacz). Centralna warstwa nośna zawiera pias(...)
»

Identyfikacja ryzyka awar(...)

Miejskie systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) należą do podstawowej infrastruktury komunalnej, która ma największy wpływ na rozwój aglomeracji. Prawidłowe funkcjonowanie tych systemów jest kluczowe dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Jedną z podstawowych miar bezpieczeństwa systemów stanowi ryzyko. Do najczęściej występujących stanów awaryjnych w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) zalicza się awarie sieci wodociągowej. Zaproponowana met(...)
»