Dotacje unijne zachętą dla przedsiębiorców

wydany w Recykling – 2009-6
  DRUKUJ

W ostatnich latach wzrasta znaczenie działań proekologicznych i przyjaznych środowisku. Polityka ekologiczna Unii Europejskiej jest coraz częściej eksponowana, szczególnie w zakresie unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. Wraz z przystąpieniem do UE również Polska musiała sprostać surowym wymaganiom w zakresie gospodarki odpadami, wynikającymi z Traktatu Akcesyjnego oraz dalszych regulacji prawnych.

Gospodarka odpadami obejmuje szereg zadań związanych z oddziaływaniem na środowisko naturalne. Począwszy od wdrażania przyjaznych mu technologii bezodpadowych, przez recykling, po unieszkodliwianie odpadów – w szczególności niebezpiecznych. Najbardziej ogólna dyrektywa dotycząca gospodarki odpadami powstała już w 1975 r. (75/442/EWG), a w 1991 r. został [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus