Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"

Polecane artykuły:

Efektywność energetyczna (...)

Poprawa efektywności energetycznej to kwestia o coraz większym znaczeniu dla Unii Europejskiej i krajów członkowskich. Potencjał w zakresie oszczędności energii mają̨ zarówno budownictwo, jak i transport. Zgodnie z definicją obowiązującą w polskim prawie, przez efektywność energetyczną rozumie się stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zuż(...)
»

Podstawy technologiczne g(...)

Od redaktora W aktualnym wydaniu zawarto trzy kolejne artykuły, z których każdy poświęcony jest osobnemu zagadnieniu z zakresu gospodarki odpadami. Pierwszy materiał dotyczy magazynowania odpadów po przetworzeniu oraz logistyki sprzedaży. Magazynowanie odpadów odbywa się na różnych etapach ich zagospodarowania – zarówno przez ich wytwórcę, przez prowadzącego zbieranie odpadów, jak i przez prowadzącego przetwarzanie odpadów. Magazynowanie i logistyka produktów powsta(...)
»