Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Hydroenergetyka – n(...)

Woda zasilająca systemy turbin hydroelektrowni nie musi być gromadzona wyłącznie w powierzchniowych zbiornikach retencyjnych, wpływających pośrednio na równowagę ekologiczną terenów przyległych. Oryginalnym sposobem okazało się wykorzystanie zasobów wodnych, ukrytych w przepuszczalnych warstwach litosfery lub formach krasowych1. Energia z wody gruntowej Zaadaptowana do tego celu formacja wodonośna pełni funkcję zbiornika o możliwościach retencyjnych daleko p(...)
»

Targi AQUATECH w Amsterda(...)

Realizacja projektów wodno-kanalizacyjnych w oparciu o najlepsze wzorce wymaga wiedzy, kontaktów i zrozumienia współczesnego rynku. Targi AQUATECH w Amsterdamie, które odbywały się w dniach 1-4 listopada 2011 r., to istotne dla branży forum wymiany doświadczeń i prezentacji najnowszych technologii. Tegoroczna ekspozycja, zajmująca łącznie powierzchnię ok. 24 000 m2, zgromadziła 881 wystawców i przyciągnęła ponad 21 500 odwied(...)
»