Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nagrody Czystego Biznesu(...)

Rozstrzygnięcie Konkursu Ogólnopolskich Nagród Czysty Biznes 2008, objętego patronatem ministrów rozwoju regionalnego, środowiska oraz gospodarki, nastąpiło 14 listopada br. w Tomaszowicach k. Krakowa podczas X Jubileuszowego Spotkania Klubów Czystego Biznesu. Laureaci będą mogli wziąć udział w krajowych eliminacjach do Europejskich Nagród „Biznes dla Środowiska”, organizowanych przez Komisję Europejską. (...)
»

Korzystajmy z doświadczeń(...)

Standardy w branży wodociągowo-kanalizacyjnej Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” podejmuje inicjatywę opracowania, a następnie stosowania przez inwestorów i wykonawców odpowiednich standardów. Najlepszym sposobem stworzenia polskich wytycznych byłoby oparcie się na standardach zagranicznych z wprowadzeniem zmian wynikających z obowiązującej w Polsce specyfiki. Pierwszym krokiem poczynionym w tym kierunku było zorganizowanie 19 maja br. podczas XIII Międzyna(...)
»