Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ustawowe cele w zakresie (...)

Seminarium "Opakowania a ekologia" - 21.09.2004 Krajowy rynek odpadów opakowaniowych jest rynkiem dynamicznym o stosunkowo dużym potencjale rozwojowym. Łączną masę opakowań wprowadzonych na rynek z wyrobami w 2002 r. można szacować na poziomie 3,44 mln ton, z tej liczby ok. 3 mln ton odpadów opakowaniowych winno być objęte ustawą o obowiązkach przedsiębiorców. W 2003 r. nastąpił niewielki wzrost tej ilości (o ok. 5%). Prognozy na n(...)
»

Kryzys – próba uchwycenia(...)

Kryzys jest punktem zwrotnym w sposobie zarządzania działaniami. W przeciwieństwie do powszechnego rozumienia słowa „kryzys”, pojęcie to nie zawsze oznacza coś złego w określonej sytuacji, na danym obszarze, w przedsiębiorstwie czy też w indywidualnym wymiarze. W wielu znaczeniach kryzys utożsamiany jest z punktem zwrotnym. Być może stanowi o tym psychologiczne podłoże negatywnego wydźwięku kryzysu, gdyż wiąże się go z przyszłymi skutkami zdarzenia lub dz(...)
»