Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Bilans, analiza porównawc(...)

Programy rewitalizacji w Polsce Po drugiej wojnie światowej metodyka działań w dawnej zabudowie miejskiej uległa pewnym przekształceniom czy lepiej – ewoluowała – w szczególności w starych dzielnicach historycznych. Ewolucja ta przebiegała poprzez rozszerzanie się zakresu rzeczowego z jednej strony i zakresu celów i środków z drugiej strony. Geneza programów rewitalizacji w Polsce Zakres rzeczowy był sukcesywnie poszerzany: wychodząc od(...)
»

Jak lokalnie zmniejszyć r(...)

Zwykło się uważać, że państwo jest odpowiedzialne za ograniczanie ryzyka powodziowego. Jednak doświadczenie pokazuje, że takie rozwiązanie w demokratycznym państwie nie jest skuteczne, a proponowane rozwiązania nie gwarantują bezpieczeństwa powodziowego. Dzieje się tak z wielu powodów, ale system szwankuje również dlatego, że instytucje centralne nie biorą pod uwagę doświadczeń samorządów i lokalnych społeczności oraz nie współpracują z nimi na etapie sporządzania p(...)
»