Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Możliwości finansowania i(...)

Jedną z 11 inteligentnych specjalizacji wytypowanych na najbliższe lata będzie biogospodarka. Biogospodarkę definiuje się jako produkcję odnawialnych zasobów biologicznych oraz przekształcanie tych zasobów i powstających w procesie ich przetwarzania odpadów w produkty o wartości dodanej, takie jak żywność, pasze, bioprodukty i bioenergia. Rozwojowi biogospodarki ma służyć m.in. nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w rama(...)
»

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. Prosto z wokandy Brak możliwości różnicowania stawki „opłaty śmieciowej” w zależności od wielkości gospodarstwa domowego? Nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 17 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 17/15, (...)
»