Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling na świecie"

Polecane artykuły:

Wspólna strategia działan(...)

Jolanta Czudak-Kiersz Korzystne zmiany w ochronie środowiska nastąpiły w Polsce dopiero po utworzeniu zintegrowanego systemu finansowania przedsięwzięć ekologicznych. Dominującą rolę odgrywają w nim powołany Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz fundusze wojewódzkie. Wspólne finansowanie zadań oraz stymulowanie związanej z ochroną środowiska aktywności inwestycyjnej wśród samorządów i podmiotów gospodarczych należy do podstawowych zadań funduszy ek(...)
»

Nie pozwalajmy się truć(...)

W kwestii zanieczyszczenia powietrza Polska na tle Europy prezentuje się bardzo źle. Nasze miasta znajdują się w ścisłej czołówce największych trucicieli. Przyglądając się mapie zanieczyszczenia pyłem zawieszonym w Europie, widać, że na plan pierwszy wysuwa się szczególnie południowa Polska. Do niej dodać jeszcze trzeba część centralną, w szczególności Warszawę, gdzie zanieczyszczenia w 70% pochodzą z emisji komunikacyjnej. Wszystko to wiąże si(...)
»