Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling na świecie"

Polecane artykuły:

Energetyka odnawialna na (...)

Tegoroczne Targi Poleko odbywały się pod znakiem Odnawialnych Źródeł Energii, zgodnie z intencją Jana Szyszki, ministra środowiska minionej kadencji. Otwarcia dokonał już nowy minister – prof. Maciej Nowicki. Ten motyw przewodni Targów był zbieżny z wyraźną sympatią i (...)
»

Trendy, perspektywy, praw(...)

Kompostowanie w Europie i w Polsce Kompostowanie staje się jednym z najistotniejszych elementów nowoczesnej gospodarki odpadami, ochrony klimatu, ochrony i polepszania zarówno gleby, jak i jakości wód oraz zrównoważonego rozwoju gmin i regionów europejskich. Austria jest krajem o chyba najwyższych standardach jakościowych kompostu, realizującym politykę oceny nie tylko jakości produktu końcowego, ale także materiałów (odpadów) składowych. Polska natomiast stoi na początk(...)
»