Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport"

Polecane artykuły:

„Firma z Klimatem”(...)

Na początku marca Fundacja Nasza Ziemia zainaugurowała nową odsłonę swojego autorskiego programu „Firma z Klimatem”, promującego ideę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Program ma na celu edukowanie oraz promowanie prośrodowiskowego stylu prowadzenia firmy. W założeniu działanie ma charakter ogólnopolski, dlatego firmy i instytucje z terenu całego kraju mogą starać się o tytuł „Firmy z Klimatem”. Fundacja Nasza Ziemia chce zapewnić kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakr(...)
»

O złej legislacji i miesz(...)

Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Legnicy, które odbyło się 19 stycznia br., wystosowano apel do rad gmin, powiatów i województw o niepodejmowanie pochopnie uchwał stwierdzających wygaśnięcie mandatów samorządowców, którzy nie złożyli w terminie oświadczeń majątkowych. Natomiast w Toruniu 9 lutego br. zdecydowano o zapewnieniu dobrej obsługi prawnej zagrożonym utratą mandatów samorządowcom z miast należących do Związku. (...)
»