Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport"

Polecane artykuły:

Hutnictwo a rynek złomu s(...)

Gospodarka złomem jest kluczowym i nieodzownym elementem gospodarki narodowej. Wynika to z jej bezpośredniego powiązania z hutnictwem. Pomimo przyjętych przez poszczególne państwa odmiennych systemów zbierania i bardziej lub mniej rozwiniętych technologicznie systemów przerobu odpadów metali, zasady recyklingu i produkcji stali są niezmienne od lat. Polskie hutnictwo od ponad roku zmaga się z kryzysem, który wpływa również na branżę gospodarki złomem. Nasz(...)
»

Węzeł gordyjski(...)

Roman Wiertelak Kontrola elektryzuje wszystkich. I choć najbardziej boją się ci co broją, to jej przebieg i wyniki są powodem niepokoju większości kontrolowanych. Uzasadniony jest on szczególnie wtedy, gdy kryteria ocen są niezbyt precyzyjne, a wnioski formułowane jednostronnie. Właśnie ów niepokój dominował w przekazywanych mi relacjach z działań kontrolnych prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w firmach wodociągowo-kanalizacyjnych w okresie od kwietnia do sie(...)
»