Gospodarka odpadami w Polsce – pięć lat po przystąpieniu do UE

wydany w Recykling – 2009-5
  DRUKUJ

Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2009 r. minęło pięć lat. Dokładnie 1 maja 2004 r. zaczęły wprost obowiązywać w Polsce rozporządzenia unijne. Należy jednak pamiętać, że poprzedziły to wieloletnie przygotowania, stąd ocenę gospodarki odpadami trzeba przeprowadzać w szerszej perspektywie czasowej niż tylko ostatnie pięć lat.

W zakresie gospodarki odpadami od 1 maja 2004 r. obowiązuje m.in. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 259/93 z 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów wewnątrz, do i z Wspólnoty Europejskiej (Dz. Urz. WE L 030 z 6 lutego 1993 r., z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2150/2002 z 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyki w zakresie odpadów (Dz. Urz. WE L 332 z 9 grudnia 2002 r., z późn. zm [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus