Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Paliwa alternatywne w now(...)

  Żaden z obowiązujących w Polsce aktów prawnych nie zawiera definicji „paliwa alternatywnego”. Pojęcie to jednak pojawia się w przepisach, bowiem w katalogu odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – DzU nr 112, poz. 1206) odpady palne pochodzące z mechanicznej obróbki odpadów o kodzie 19 12 10 są pomocniczo nazywane „paliwem alternatywnym”.(...)
»

Grupy taryfowe a nowe Pra(...)

Co możemy powiedzieć na temat zasadności ustalania grup taryfowych w zależności od celów, na jakie pobierane są wody wg projektu Prawa wodnego? Kolejne publikowane projekty ustawy Prawo wodne nie rozstrzygają pojawiających się w branży wodociągowo-kanalizacyjnej wątpliwości, a wręcz generują kolejne. Cały sektor oczekuje na ostateczną wersję ustawy oraz na jednoznaczną interpretację poszczególnych jej zapisów, a tego nie możemy się raczej spodziewać w najbliższym cz(...)
»