Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zgłoszenie zamiaru usunię(...)

Rewolucyjna zmiana zasad ochrony drzew i krzewów znajdujących się poza lasami, wynikająca z Ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody1, weszła w życie 1 stycznia br. Znowelizowała ona m.in. art. 83f ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody2, dodając do tego przepisu pkt 3a, zgodnie z którym z obowiązku uzyskania zezwolenia zwolniono usunięcie drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na(...)
»

Prognozy rozwoju energety(...)

  Według aktualnych prognoz, zarówno Unii Europejskiej, jak i innych instytucji (m.in. ONZ, Międzynarodowa Agencja Energii, IEA, Departament Energetyki Stanów Zjednoczonych, US DOE, itp.), w najbliższych latach należy oczekiwać znaczącego wzrostu konsumpcji energii elektrycznej na świecie.    Zawężając rozważania do warunków polskich, można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że także w naszym kraju szeroko rozum(...)
»