Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Edukacja ekologiczna w Au(...)

Edukacja ekologiczna jest priorytetem instrukcyjnym, co oznacza, że zadania związane z edukacją i kształceniem nie mogą i nie powinny być wypełniane w ramach realizacji kilku programów, a raczej powinny być realizowane w ramach współpracy dydaktycznej części lub wszystkich celów instrukcyjnych. W 1985 r. opublikowano dekret konstytucyjny „Edukacja ekologiczna w szkołach” (wydano go później po r(...)
»

Porozumienie klimatyczne (...)

Najważniejszym wydarzeniem ostatnich dni ubiegłego roku było uzgodnienie w Paryżu globalnego porozumienia klimatycznego. Do porozumienia przystąpili najwięksi emitenci, co było warunkiem prowadzenia skutecznej polityki klimatycznej na poziomie światowym. Bez wkładu wszystkich nawet najambitniejsza polityka prowadzona przez Unię Europejską była skazana na porażkę. Długa droga do sukcesu To, czy porozumienie klimatyczne okaże się sukcesem, zależy od wielu cz(...)
»