Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wykorzystanie biomasy jak(...)

W ujęciu historycznym biomasa była od wieków użytkowana w gospodarce wiejskiej jako drewno opałowe oraz jako odpady organiczne. Zwykle 2 tony suchego drewna lub słomy są energetycznie równoważne 1 tonie węgla, a 1 m3 biogazu jest równoważny energetycznie 1 kg węgla. Polski węgiel ma na ogół parametry 25/22/0,8 (ciepło spalania 25 MJ/kg, 22% popiołu, 0,8% siarki), natomiast biomasa roślinna (drewno lub słoma) 13/3/0,03. W suchych osadach ściekowych mamy parametry 14/45/0,8, przypomi(...)
»

Edukacja na topie(...)

Uczelnie wychodzą naprzeciw modzie na dokształcanie zawodowe – obecnie możemy wybierać w mnogości kierunków i to zarówno prowadzonych w formie zaocznej, jak i wieczorowej czy podyplomowej. Odpowiadając na zapotrzebowanie naszych czytelników, już po raz drugi w „Przeglądzie Komunalnym” prezentujemy opracowanie, którego zadaniem jest pomoc w podjęciu decyzji o wyborze studiów. W tym roku rozszerzyliśmy jego formułę. Przedstawiamy bowiem nie tylko studia podyplomowe, lecz również (...)
»