Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Spalanie i współspalanie (...)

Rozwój technologii pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł jest podyktowany rozwiązaniami prawnymi wprowadzonymi w UE, które zmierzają do zwiększania udziału energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych do poziomu 7,5% w 2010 i 12,5 % w 2015 r. Uzyskanie takiego udziału w produkcji energii jest możliwe tylko poprzez wdrażanie technik produkcji energii niekonwencjonalnej w dużej energetyce zawodowej. Jedna z technologii to współspalanie biomasy w kotłach energetycznyc(...)
»

Wydarzenia(...)

  Miasto nocą Portal ArchitekturaKrajobrazu.info zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Moje miasto nocą”, który dla wszystkich pasjonatów fotografowania stanowi okazję do zdobycia nagród. Konkurs na miasto nocą potrwa do 13 lutego br. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 21 lutego br. Organizatorzy konkursu zachęcają do zamieszczenia w galerii konkursowej zdjęć własnego autorstwa, kt&oacute(...)
»