Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przeglądy ekologiczne skł(...)

Maria Ebelt Ustawowy termin opracowania przeglądów ekologicznych składowisk odpadów wprawdzie już minął, niemniej sam problem nadal wydaje się być aktualny. Doskonałym zaczynem dyskusji w tym przedmiocie był artykuł dr. inż. Piotra Manczarskiego zamieszczony w marcowym (03/2002) wydaniu „Przeglądu Komunalnego”. Jest to cenny materiał, bazujący na dotychczasowej praktyce w zakresie ocen oddziaływania na środowisko oraz funkcjonowania składowisk odpadów. Pr(...)
»

Infiltracja wód opadowych(...)

Stosowane obecnie – jako podstawowe – metody odprowadzania spływów opadowych z terenów zagospodarowanych polegają na szybkim przejęciu deszczu przez podziemny, rurowy system kanalizacyjny i odprowadzeniu go kanałami do miejsca zrzutu do odbiornika. Ograniczenie ładunku niesionych zanieczyszczeń ma miejsce przy wylocie do rzeki i jest mało efektywne ze względu na dużą zmienność odpływu wód opadowych. (...)
»