Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ochrona zieleni w procesi(...)

Ochrona zieleni w procesie inwestycyjnym w Polsce zyskała na znaczeniu, kiedy zaczęto usuwać masowo zieleń pod wielkoobszarowe inwestycje, takie jak budowa supermarketów, galerii handlowych, salonów itp. Ponadto na rynku nieruchomości rozpoczęły działalność firmy deweloperskie, budujące z ogromnym rozmachem osiedla mieszkaniowe na terenach do tej pory niezagospodarowanych. Organy ochrony przyrody stanęły przed trudnym zadaniem wydawania zezwoleń na usunięcie wielu z(...)
»

Eksperci debatowali o tar(...)

Miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja” po raz kolejny zorganizował śniadanie branżowe. Tym razem przedmiotem debaty były taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Spotkanie odbyło się 18 listopada 2016 r. w siedzibie firmy Abrys, wydawcy miesięcznika. Debata stanowiła pokłosie współpracy redakcji z Kancelarią Z. Jerzmanowski i Wspólnicy, której prawnicy pokusili się o przygotowanie materiału dotyczącego taryf, który ukazał się w listopado(...)
»