Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Organizacja odzysku(...)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny W przypadku wprowadzających sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych dużą pomocą w realizacji ich obowiązków dotyczących zagospodarowania zużytego sprzętu powinna okazać się organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jak wynika bowiem z art. 18 ustawy o zużytym sprzęcie, zawarcie umowy z taką organizacją stanowi ekwiwalent zabezpieczenia finansowego (wprowadzający sprzęt po zawarciu takiej umowy jest zwolnio(...)
»

Konieczne zmiany(...)

Potrzeba zmian w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach była omawiana przez Zarząd Związku Miast Polskich 14 maja br. podczas posiedzenia w Bytomiu. Z wnioskiem wystąpił prezydent Wejherowa, podnosząc kontrowersyjną kwestię utrzymania czystości na chodnikach oddzielonych od granicy nieruchomości tzw. pasem zieleni. Utrzymanie czystości na takich chodnikach, zgodnie ze stanowiskiem MSWiA, należy do zadań gminy, a (...)
»