Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"


 1. Odpadowa stagnacja Czytaj

   Jerzy Ziaja


 2. Jubileusz "Recyklingu" Czytaj

   Magdalena Dutka

   Tomasz Szymkowiak

   Karolina Kranc

   Renata Hille

   Katarzyna Błachowicz


 3. Dziesiąta edycja Czytaj

   Katarzyna Matuszak


 4. Recyklingowy apel Czytaj

   Paweł Szadziewicz


Polecane artykuły:

Solidarna odpowiedzialnoś(...)

Przepisy Prawa zamówień publicznych (P.z.p.) przewidują szereg regulacji, które mają na celu zabezpieczenie interesów zamawiającego w przypadku nierzetelności wykonawcy zamówienia, a także interesu podwykonawcy jako podmiotu najsłabszego w stosunku wynikającym z udzielenia zamówienia. W tym celu wprowadzono instytucję solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania w trzech podstawowych sytuacjach: zamawiającego i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy (dotyczy szero(...)
»

Kto ma ciśnienie na wieżę(...)

Wieża ciśnień, zwana też wieżą wodną lub wieżą wodociągową, to budynek, na którego najwyższej kondygnacji znajduje się zbiornik służący do zapewnienia stabilnego ciśnienia w wodociągu, pokrywając krótkotrwałe wzrosty zapotrzebowania na wodę.  Zbiornik musi być położony powyżej miejsc zamieszkania odbiorców wody, ponieważ działa na zasadzie naczyń połączonych, dzięki czemu woda może być dostarczona bez użycia dodatkowych urządzeń ssąco-tłoczących. Woda z wieży ciśnień może być w(...)
»