Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling na świecie"

Polecane artykuły:

Wybrane aspekty systemowe(...)

W Polsce biomasa współspalana jest głównie w elektrowniach na węgiel kamienny lub brunatny, w sposób bezpośredni, poprzez dodawanie ok. 5% (energetycznie) biomasy do paliwa podstawowego przed wprowadzeniem paliwa do młynów węglowych.  Liczne testy przeprowadzone w elektrowniach wykazały, że dodawanie większych ilości biomasy przy współspalaniu bezpośrednim powoduje problemy eksploatacyjn(...)
»