Unieszkodliwianie odpadów w Rudnie

wydany w Recykling – 2009-4
  DRUKUJ

Po wielu latach intensywnej i konsekwentnej pracy Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z Ostródy wybudował nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Powstawał on zgodnie z wymogami ustawy o ochronie środowiska i przepisami unijnymi na miejscu dotychczasowego składowiska w miejscowości Rudno, gm. Ostróda.

Jest pierwszym obiektem gospodarki odpadami na terenie Warmii i Mazur spełniającym wszystkie wymagania określone dla najlepszych dostępnych technik.
Umowy dotacyjne podpisano w 2005 r. z Fundacją EkoFundusz na kwotę 9,25 mln zł oraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie umowę pożyczki w kwocie ok. 546 tys. zł i dotacji w wysokości 600 tys. zł. Poza tym otrzymano z Narodowego Fun [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus