Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zielone ściany (...)

Odgradzanie lub dzielenie miejskiej przestrzeni to podstawowa, ale nie jedyna funkcja żywopłotów. Gąszcz pędów i liści stanowi biologiczny filtr neutralizujący zanieczyszczenia z powietrza oraz miejsce życia szeregu organizmów wzbogacających różnorodność biologiczną miasta. Podróżując przez Europę Zachodnią, osoby zawodowo związane z zielenią zwracają uwagę na liczne, ładnie utrzymane żywopłoty oddzielające posesje od ulic i dróg. Wynika to nie tylko z wysokiej świa(...)
»

Lepsze jest wrogiem dobre(...)

Niemal do ostatniego dnia przed wakacyjną przerwą trwały wytężone prace nad projektami nowelizacji ustaw związanych z gospodarką odpadami. Efektem tego było zgłoszenie kontrowersyjnych zmian oraz przyjęcie zaskakujących rozwiązań… Po poprawkach zgłoszonych przez podkomisję nadzwyczajną poselski projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali trafił do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorząd(...)
»