Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zamawiający i wykonawca –(...)

To, co się dzieje w naszej gospodarce na styku publicznych zamawiających i prywatnych wykonawców, jest niebezpieczne dla tych drugich. Świadczą o tym choćby upadłości firm budowlanych realizujących inwestycje drogowe. Teraz istnieje niebezpieczeństwo rozszerzenia tych praktyk na firmy działające w branży gospodarki odpadami. Uczestniczymy w przetargach publicznych tak długo, jak długo obowiązuje ustawa Prawo zamówień publicznych (P.z.p.). Mimo wielu nowelizacji wcią(...)
»

Gospodarka odpadami na Wa(...)

Zwiększenie odzysku odpadów przemysłowych, objęcie selektywną zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców województwa, rekultywacja nieczynnych składowisk, likwidacja mogilników, utworzenie stacji recyklingowo-demontażowych dla wycofanych z eksploatacji samochodów oraz zwiększenie poziomu wykorzystania osadów ściekowych – to główne kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami prowadzonej w województwie warmińsko-mazurskim. W województwie warmińsko-mazurskim monito(...)
»