Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Technologie CCS w Polsce (...)

Wywiązanie się z założeń dotyczących ograniczenia emisji CO2 to ogromne wyzwanie dla Polski, gdyż nasza energetyka opiera się na węglu. Nie dziwi więc poszukiwanie nowych rozwiązań. Jednym z nich jest CCS (Carbon Capture and Storage) – technologie wychwytywania dwutlenku węgla ze strumienia spalin, transport i zatłaczanie w celu składowania w strukturach geologicznych.   (...)
»

Rewolucja w transporcie m(...)

Ostatnie raporty, analizujące oddziaływanie polskiej branży motoryzacyjnej na środowisko, podają bardzo wysokie współczynniki zanieczyszczenia powietrza. Wynikają one m.in. ze stałego użytkowania wysokoemisyjnych środków komunikacji. Wobec tego ważne jest przeprowadzenie gruntownych zmian, ukierunkowanych na wykorzystanie w usługach transportowych zrównoważonych rozwiązań. NFOŚiGW, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku motoryzacyjnego, w grudniu u(...)
»