Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Sita i mikrosita w techno(...)

Urządzenia, w których tak jak w kratach wykorzystuje się również proces cedzenia, stanowią sita i mikrosita. Są one coraz częściej wykorzystywane w polskich oczyszczalniach ścieków. Dawniej w Polsce stosowano je głównie w liniach produkcyjnych zakładów przemysłowych, np. cukrowniach. Następnie zaczęto stosować je w oczyszczalniach, głównie w zakładach przemysłowych do podczyszczania ścieków przemysłu: mięsnego, owocowo-warzywnego i ziemniaczanego czy do podczyszczania gnojowicy. (...)
»

Wykorzystanie energii wie(...)

Głównym zagrożeniem jezior strefy umiarkowanej są czynniki przyspieszające ich eutrofizację, wywołujące wyraźne odtlenienie głębszych warstw wody, głównie hipolimnionu i metalimnionu, skutkujące między innymi częstymi zakwitami fitoplanktonu i ogólnym pogorszeniem jakości wody, wpływającym także na frekwencję i zdrowotność ryb. Chodzi przy tym głównie o zachwianie proporcji między ilością złożonych związków chemicznych, zwłaszcza organicznych, a ilością tlenu zawartego w wodzie jeziornej.(...)
»