Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recykling starych telefon(...)

Telefony komórkowe podbiły świat w niezwykle krótkim czasie. Obecnie trudno wyobrazić sobie życie bez tych urządzeń. Według danych z biuletynu statystycznego GUS, we wrześniu 2010 r. w Polsce było aktywnych 46 391 100 telefonów komórkowych, z czego wynika, że na mieszkańca przypada ok. 1,2 aktywnej komórki. Nie da się jednak określić, ile aparatów zalega w szufladach, ukrytych „na wszelki wypadek”, z których statyst(...)
»

Zezwolenie na odbiór odpa(...)

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2003 r. nr 7, poz. 78) przyniosła zmianę nazwy i zakresu podstawowej decyzji administracyjnej, jaką było zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Obecnie dotyczy to tylko odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Pozostały natomiast niezmienione ogólne zasady wydawania tych zezwoleń - ustalone nowelą z 2001 r. (DzU nr 100, poz(...)
»