Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Modernizacja nadbrzeży fr(...)

Bordeaux i Lyon to dwa spośród wielu  francuskich miast, które zaangażowały się ostatnio w przebudowę nadbrzeży swoich rzek. Są to przedsięwzięcia złożone, uwarunkowane przede wszystkim likwidacją dotychczasowych funkcji tych terenów. Natomiast ich celem nadrzędnym jest poszukiwanie nowych form integracji miast z towarzyszącymi im rzekami.   Rzeki, po latach praktycznej „nieobecności” w krajobra(...)
»

Znaczenie doboru parametr(...)

Odnawialne źródła energii są szybko rozwijającą się branżą rynku elektroenergetycznego. Unia Europejska przeznaczyła dla Polski pokaźne fundusze na inwestycje z zakresu budowy jednostek do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Wsparciem objęte zostaną m.in. projekty dotyczące budowy lub zwiększenia mocy jednostek wytwórczych wykorzystujących energię wiatru. Niejednokrotnie uzyskanie zewnętrznego wsparcia finansowego ma bardzo duż(...)
»