Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Plan zagospodarowania prz(...)

Najważniejszą rolę w systemie zarządzania przestrzenią odgrywają instrumenty planistyczne na poziomie gminnym. Od studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a zwłaszcza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zależy ostateczny kształt konkretnej przestrzeni. Poziom lokalny nie jest jednak jedyny. Podmiotem zaangażowanym w planowanie przestrzenne jest również samorząd województw(...)
»