Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Efekt Gilowskiej(...)

Budowa oczyszczalni ścieków, nadrobienie zaległości w realizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych oraz stworzenie optymalnego systemu gospodarki odpadami w kraju (w tym powstawanie nowoczesnych i likwidacja przestarzałych składowisk) – to tylko niektóre przedsięwzięcia, które mogą zostać zaprzepaszczone z powodu likwidacji funduszy ekologicznych. 4 marca br. wicepremier Zyta Gilowska zapowiedziała likwidację wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej(...)
»

Informator - Kraj(...)

Polskie dobre praktyki „Polska w UE – lepsza jakość życia w miastach” pod takim tytułem 30 maja br. odbyła się w Poznaniu konferencja podsumowująca projekty „dobrych praktyk” przyczyniające się do poprawy jakości usług związanych z ochroną środowiska. Jej organizatorem był Związek Miast Polskich, a przeprowadzono ją w ramach programu UE „Enlargement”. Do jej udziału zgłoszono 90 projektów z 41 miast. Przykłady dobrych praktyk objęły: zaopatrze(...)
»