Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mądre i celowe wydatkowan(...)

Prawie rok temu, w listopadowym wydaniu „Przeglądu Komunalnego”, ukazał się artykuł zatytułowany „Psia rewolucja w Poznaniu”. Warto więc sprawdzić, na ile udało się wprowadzić nowe regulacje porządkowe w prawie lokalnym, a także co pozostało z planów budowy psich toalet, wielkich wybiegów czy wprowadzenia rejestracji psów poprzez czipowanie. Kompleksowe uregulowanie kwestii utrzymania zwierząt, w szczególności psów, n(...)
»

Nacisk na segregację(...)

Założeniem powołania Związku Międzygminnego „Obra” było prowadzenie wspólnej gospodarki odpadami przez gminy w nim uczestniczące, ze względu na bardziej efektywne od strony logistycznej i ekonomicznej rozwiązywanie problemów związanych z tą dziedziną działalności samorządowej. Jednym z pierwszych zadań, które miały doprowadzić do realizacji tego celu, była chęć budowy nowoczesnego, o dużej pojemności składowiska odpadów komunalnych dla kilkunastu gmin. W wyniku prowadzonych rozmów op(...)
»