Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kiedy zamawiający może un(...)

Aby zamawiający mógł unieważnić postępowanie, musi zajść co najmniej jedna z przesłanek zawartych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.). Przy czym, jak podkreśla sąd w jednym z wyroków, katalog takich przesłanek jest zamknięty (sygn. II Ca 975/04). Zdarzyło się np., że w postępowaniu na remont drogi (finansowanym ze środków unijnych) komisja przetargowa po otwarciu ofert znalazła w SI(...)
»

Gospodarka odpadami weter(...)

Utylizacja zwierząt padłych i odpadów pochodzenia zwierzęcego jest jednym z najlepszych przykładów recyklingu. Podstawowym zadaniem utylizacji jest szybkie i bezpieczne unieszkodliwienie zwierząt padłych i odpadów pochodzenia zwierzęcego w aspekcie ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. W krajach Unii Europejskiej zbiera się rocznie ok. 14-15 mln ton odpadów pochodzenia zwierzęcego (zwierzęta padłe i odpady zwierzęce pochodzące z przemysłu mięsnego), które są bezpiecznie (...)
»