Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ekonomika infrastruktury (...)

Pułapka kosztowa w zakresie eksploatacji systemu sanitacji może doprowadzić do niekontrolowanego wzrostu opłat za unieszkodliwianie ścieków lub znacznie obciążyć budżet gminy dopłatami do taryf ściekowych. Jak tego uniknąć? Gospodarka ściekowa na terenach niezurbanizowanych wiąże się z jednym podstawowym problemem. Jest nim niska koncentracja ludności, gdyż tereny niezurbanizowane w Polsce charakteryzują się często rozproszoną zabudową. Fakt ten wpływa bardzo niekor(...)
»

Absurdy naszej polityki(...)

Dwa miesiące temu krytycznie pisałem o fatalnej jakości prawa regulującego gospodarowanie przestrzenią oraz o społecznych, kulturowych, gospodarczych i politycznych uwarunkowaniach, w których jest ono stosowane. W wyniku tego społeczne koszty urbanizacji są wielokrotnie wyższe aniżeli jest to konieczne, zaś jakość przestrzeni pozostawia wiele do życzenia i ciągle się pogarsza. Dziś odnoszę się do jednego, wcześniej nieporuszanego aspektu tego problemu, a mianowicie do kwestii mieszkani(...)
»