Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Paradoksy recyklingu(...)

Środowisko dla środowiska Dialog społeczny, także na niwie zagospodarowywania odpadów, o czym, niestety, nie wszyscy w środowisku są przekonani, to publiczna dyskusja pomiędzy władzą, zainteresowanymi przedsiębiorcami i ich organizacjami, organizacjami społecznymi zajmującymi się tymi problemami, a więc wszelakimi „ruchami zielonych”. Pro domo sua (przyp. red. dla swego domu, dla siebie). (...)
»

System odzysku i recyklin(...)

Seminarium - Salon Recyklingu POLEKO 2005 W UE zagadnienia związane z odpadami opakowaniowymi reguluje dyrektywa 94/62 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Najważniejszym, wynikającym z niej obowiązkiem jest zapewnienie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów. W trakcie negocjacji Polska zobowiązała się do przyjęcia unijnego porządku prawnego, co oznacza, że od 1 maja 2004 r. w kraju obowiązują przepisy analogiczne do innych krajów UE.(...)
»