Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Strategia dla funduszy(...)

Tezy do strategii NFOŚiGW na lata 2009-2012 były jednym z głównych tematów posiedzenia Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które odbyło się 17 marca br. w Warszawie. Głównym tematem konferencji była przyszłość polskiego systemu finansowania ochrony środowiska W spotkaniu wzięli udział: Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstw(...)
»

Wykluczenie wykonawców - (...)

Postępowanie o zamówienia publiczne Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przewiduje instytucję wykluczenia wykonawców z postępowania o zamówienie publiczne. Wykluczenie to następuje w przypadku spełniania chociaż jednej z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 wymienionego aktu prawnego. Artykuł 24 ust. 1 pkt 1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się m.in. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęc(...)
»