Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Uwolnić śmieci od polityk(...)

Ostatnio wiele mówi się i pisze o śmieciach, wypowiadają się w tej sprawie specjaliści od polityki zagranicznej i uboju rytualnego, czy – jak zawsze – eksperci od wszystkiego. Najparadniej jednak, gdy do tematu zabierają się politycy. Przykładowo jeden z liderów opozycji jest przeciw ustawie o utrzymaniu czystości i porządku, choć ją gorąco wraz z całym klubem popierał (jedna z jego posłanek wręcz przechwalała się, że napisała „bliźniaczy” projekt wraz z szefem jedn(...)
»

Zmiana miejscowego planu (...)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) w założeniu powinien być dokumentem ustalającym zasady zagospodarowania przestrzennego na co najmniej kilka lat, gdyż koszty jego sporządzenia są duże, a procedura – długotrwała. Ponieważ ma on być spójny z innymi dokumentami strategicznymi gminy, powinien gwarantować pewną stałość ustalonych kierunków jej rozwoju. Niestety, są to tylko założenia… Nierzadko bowiem okazuje się, że z różnych powodów – polityczn(...)
»