Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ochrona gleby w dyrektywi(...)

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych zawiera pierwszą w prawie unijnym definicję gleby oraz wprowadza trzy nowe instrumenty jej ochrony. Przepisy tego aktu prawnego winny być zaimplementowane do prawa krajowego do 7 stycznia 2013 r. Dyrektywa 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych1 zwana jest również dyrektywą IED (ang. Industrial Emissions Directive). Zmiany wprowadzane tą dyrektywą polegają m.in. na rozszerzeniu listy instalacji IPPC, zaostrzeniu st(...)
»

W walce o czyste powietrz(...)

Zanieczyszczone powietrze to w miastach zmora dnia codziennego. Na szczęście mamy sprzymierzeńców w postaci roślin. Zanieczyszczone powietrze to nie tylko kwestia kurzu wdzierającego się do mieszkań, ale problem dużo poważniejszy: szkodliwych, często rakotwórczych substancji, których nie widać gołym okiem, a które codziennie wdychamy. Skąd bierze się zagrożenie? Jest coraz więcej samochodów, intensywnie pracują elektrownie, w których spalany jest węgiel, p(...)
»