Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kotły i przedpalenis(...)

Zainteresowanie nowymi, niekonwencjonalnymi źródłami i technologiami wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej spowodowane jest względami ekonomicznymi oraz ekologicznymi. Kierunki rozwoju energetyki cieplnej w Europie wskazują na dalszy intensywny postęp w wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii – głównie biomasy. Biomasa jest jednym z ważniejszych źródeł energii odnawialnej, do której zaliczamy m.in. słomę, drewno odpadowe, odpady rolnicze, plantacje roślin ene(...)
»

Kierownicy szkolili się w(...)

Na szkolenie w dniach 22-23 czerwca 2017 r. przyjechało blisko 80 osób, w tym przedstawiciele zakładów komunalnych oraz 15 firm prezentujących swoje urządzenia i technologie dla branży wod-kan. Spotkanie zostało zorganizowane w dobrze już znanej uczestnikom formie, wypracowanej przez zarząd Stowarzyszenia. Prowadzący poszczególne panele tematyczne moderatorzy omawiali wybrany aspekt szkolenia na podstawie przykładów zaczerpniętych z działalności zakładów, posiłkując się przy tym prezentacjami(...)
»