Sympozjum Papierników Polskich

wydany w Recykling – 2009-12
  DRUKUJ
Kluczowe zagadnienia dla systemu selektywnej zbiórki odpadów z papieru i tektury w świetle nowych unormowań prawnych zostały przedstawione na Targach Poleko podczas dwudniowego sympozjum (25-26 listopada br.), zorganizowanego przez Stowarzyszenie Papierników Polskich (SPP). Podczas spotkania omówiono przewidywane kierunki zmian w dyrektywie w sprawie zintegrowanych pozwoleń ekologicznych (IPPC) i wskazano problemy systemu odzysku i recyklingu w Polsce na przykładzie selektywnej zbiórki makulatury z gospodarstw domowych. Sympozjum było również okazją do wymiany informacji na temat sposobów prowadzenia efektywnej edukacji ekologicznej, a także nowoczesnych technik oraz technologii związanych z przetwarzaniem makulatury. Ponadto przedstawiono wyb [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus