Wszystkie artykuły w kategorii: "Reportaż"

Polecane artykuły:

Rewolucja czy ewolucja?(...)

Obecnie w Sejmie toczą się prace legislacyjne nad poselskim projektem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przewiduje on wdrożenie zupełnie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Czy proponowany system jest konieczny, czy będzie efektywny pod względem społeczno-gospodarczym i czy istnieje możliwość jego wdrożenia bez naruszenia konstytucyjnie chronionych tzw. praw nabytych? W dużym uproszczeniu projekt przewiduje przekazanie gminom pełnego władztwa nad(...)
»

Międzynarodowe Warsztaty (...)

W dniach 5-9 maja br. odbyły się w Domu Pracy Twórczej w Uniejowie I Międzynarodowe Warsztaty Projektowe „UPS! Design”, zorganizowane przez Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz ASP w Łodzi, przy wsparciu burmistrza Uniejowa. W wydarzeniu wzięli udział studenci i pedagodzy Uniwersytetu Zielonogórskiego (Koło Naukowe Kierunków Projektowych „ArtInside”), Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (Koło Naukowe LOOP), Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Koło Naukowe Wydziału Architektury Wnętrz),(...)
»