Wszystkie artykuły w kategorii: "Reportaż"

Polecane artykuły:

Biogaz w sieci gazu ziemn(...)

Zasilanie sieci gazu ziemnego oczyszczanym i uzdatnianym biogazem pozwala na uzyskanie wyższych współczynników sprawności. W Niemczech, w miejscowości Pliening (na wschód od Monachium), działa od 2006 r. pierwsza instalacja produkująca i przygotowująca biogaz dla tego celu. Nośnikiem energii zarówno w biogazie jak i gazie ziemnym jest metan. Różnica leży w zawartości metanu &#(...)
»

Ochrona jakości zasobów ś(...)

Marek Górski W Ustawie - Prawo ochrony środowiska znajdują się przepisy o różnym charakterze merytorycznym - materialne (związane z konstruowaniem wymagań ochronnych), instrumentalne (ustalające kształt i zasady stosowania określonych prawnych instrumentów ochronnych) czy proceduralne (określające zasady postępowania przy stosowaniu oznaczonych narzędzi). Przepisy materialne składają się z dwóch głównych grup zagadnień - ochrony jakości środowiska oraz ochrony przed zanieczyszczeni(...)
»