Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Spółdzielnie energetyczne(...)

Prawie połowa instalacji fotowoltaicznych i wykorzystujących biomasę lub biogaz, a także więcej niż połowa elektrowni wiatrowych w Niemczech została sfinansowana przez obywateli. To cztery razy więcej niż wynoszą inwestycje w OZE przedsiębiorstw energetycznych (rys. 1). Te energetyczne inwestycje obywateli określa się w Niemczech mianem Bürgerenergie, czyli „energetyki obywatelskiej”. To wszelkie projekty, w których osoby prywatne i/lub lokalne przedsiębio(...)
»

Woda w procesie wydobycia(...)

Z wydobyciem gazu ziemnego z formacji łupkowych nierozerwalnie związane jest szczelinowanie hydrauliczne. Zdaniem wielu specjalistów, proces ten powoduje zanieczyszczenie środowiska i bardzo niekorzystnie wpływa na lokalną gospodarkę wodną. A jak jest w rzeczywistości? Wydobycie gazu ziemnego z formacji łupkowych rozpoczęto na początku lat 90. ubiegłego stulecia w basenie sedymentacyjnym Fort Worth (Teksas) i do tego obszaru ograniczało się ono przez ok. dekadę. Dopier(...)
»