Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Odolejanie ścieków w sepa(...)

Jan Hupka Najwcześniejsze zastosowanie koalescencji w złożu podczas oczyszczania ścieków odnosi się do wód kopalnianych z wydobycia ropy naftowej na początku XX wieku. Od dawna również odolejano w filtrach wgłębnych kondensat z maszyn parowych, szczególnie na statkach. Kolejnym miejscem instalowania filtrów koalescencyjnych były rafinerie nafty. Najczęściej do istniejących odstojników dodawano elementy z luźno usypanym złożem koalescencyjnym, uzyskując znaczną poprawę wydajności se(...)
»

Kłopoty z „deszczówką”(...)

Pobieranie opłat za wody opadowe i roztopowe budzi wiele kontrowersji oraz wątpliwości i to zarówno wśród społeczeństwa, jak i wśród samych gmin wprowadzających te opłaty. Odbiorcom indywidualnym przedstawia się ją jako „podatek od deszczu”, co budzi oburzenie, a przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, posiadające akceptację władz gminnych do wprowadzenia takich opłat, borykają się co do ich zasadności na późniejszym etapie w sądach. Na(...)
»