Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Za pasem finał Konkursu O(...)

Jak co roku, we wrześniu zakończył się etap przyjmowania zgłoszeń do Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. Konkurs ten to pierwsza na skalę krajową akcja, która kompleksowo ocenia wprowadzane programy segregacji odpadów. Celem Konkursu jest promowanie, rozpowszechnianie i wdrażanie działań recyklingowych w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Obecna edycja obejmuje przedsięwzięcia zrealizowane w okresie od 1 września 2003 r. do 31 sie(...)
»

Biogazownia w 100% oparta(...)

Biogazownia firmy Bio Power w Zaściankach nieopodal Międzyrzeca Podlaskiego jest instalacją zupełnie odmienna od biogazowni pracujących w technologii NaWaRo, dominujących w Europie Środkowej. Biogazownia posiada moc elektryczną 1,2 MWe a cieplną 1,25 MW i wykorzystuje szerokie spektrum substratów rolniczych oraz bioodpadów pochodzących z przetwórstwa płodów rolnych. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia realiów ekonomicznych funkcjonowa(...)
»