Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Odpadów nie wytwarza mies(...)

Powszechnie przyjęło się przeliczać ilości odpadów na mieszkańca i w ten sposób wyliczać opłatę za ich zagospodarowanie. Nic bardziej błędnego! Jest to wysoce niesprawiedliwy społecznie rozkład obciążeń. Kogo i jak obciążyć kosztami właściwego gospodarowania odpadami, aby obowiązywała zasada „zanieczyszczający płaci”? W krajach o rozwiniętym systemie dopłat uzyskiwanych z opłaty produktowej (opakowaniowej) można wprowadzać system wagowy lub objętościowy opłaty od zm(...)
»

Efektywność fermentacji m(...)

Fermentacja metanowa odpadów przemysłowych jest procesem wciąż mało poznanym i stosowanym. Główną przeszkodą w jego wykorzystaniu do stabilizacji opadów generowanych w wielu gałęziach przemysłu jest obecność substancji toksycznych. W procesie uzyskano stopień przefermentowania osadów wynoszący 35,83%. Wartości wskaźników ChZT oraz LKT były wyższe w wodzie nadosadowej osadów przefermentowanych. Sumaryczna produkcja biogazu równała się (...)
»