Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pracujmy razem, aby świat(...)

Henryk Klimaszewski jest prezesem Zarządu Spółki ASMABEL w Warszawie, pełni nadzór właścicielski w imieniu SITA Polska nad 24 spółkami Grupy SITA w Polsce. Ponadto od 1997 r. jest wiceprzewodniczącym Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, a ostatnio także założycielem i wiceprzewodniczącym Polskiej Izby Gospodarowania Odpadami (PIGO). Henryk Klima(...)
»

Wpływ promocji energii el(...)

Jako podstawowy argument przemawiający za rozwojem energetyki odnawialnej, wysuwa się najczęściej zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Jednak nie należy zapominać również o jej wpływie na gospodarkę. Dla wspólnej gospodarki krajów Unii Europejskiej UE niezwykle istotne znaczenie posiada przełożenie sukcesów technologicznych na wzrost produktu krajowego brutto. Polityka i wiążące regulacje prawne UE zmierzają w kierunku zrównoważonego rozwoju, co oznacza harmonijne(...)
»