Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Woda. Ścieki. A w tym ro(...)

Zwiększająca się ilość generowanych osadów ściekowych, wynikająca m.in. z rozwoju infrastruktury miejskiej oraz wdrażania kolejnych innowacji technologicznych, wymusza na przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych poszukiwanie sprawdzonych, skutecznych, ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań. O osadach ściekowych zwykło się w Polsce mówić w kontekście problemu. To już niemalże utarty związek wyrazowy, często bowiem słyszymy w branży sformułowanie „problemy z zagospodarowaniem osadów ściekow(...)
»

Polskie ciepłownictwo kom(...)

Ciepłownictwo komunalne, będąc jednym z sektorów energetyki, jest również istotnym segmentem tworzącym gospodarkę komunalną. Zgodnie zatem z ustawowym określeniem gospodarki komunalnej, podstawowym zadaniem tak rozumianego ciepłownictwa jest bieżące, ciągłe i niezawodne dostarczanie ciepła na potrzeby lokalnych społeczności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Powyższe zdefiniowanie ciepłownictwa komunalnego automatycznie nasuwa szereg podstawowych i zróżnicowa(...)
»