Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Recykling statków (...)

Recykling statków wycofanych z eksploatacji jest bardzo wydajną i z założenia proekologiczną działalnością, pozwalającą na odzyskanie ok. 95% materiałów i urządzeń. Ponieważ co roku złomuje się ok. 700 dużych statków handlowych, nie licząc okrętów wojennych, branża ta jest bardzo opłacalna. Szacuje się, że łączne jej obroty wynoszą ok. 1,5 mld dolarów rocznie. Obecnie złomowanie statków odbywa się głównie w Bangladeszu, Indiach(...)
»

Kompleksowa odnowa jezior(...)

Częste zakwity fitoplanktonu utrudniają pełne wykorzystanie infrastruktury rekreacyjnej Jeziora Paprocańskiego. Doraźne próby rekultywacji nie przyniosły wyraźnej poprawy jakości wody. Kompleksowe badania w celu przygotowania programu naprawczego dla jeziora i jego zlewni wykonano w 2016 r. Jezioro Paprocańskie to jeden z 4773 zbiorników wodnych Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego. Ten sztuczny zbiornik zaporowy o powierzchni 105 ha zlokalizowany jest na poł(...)
»