Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Co dalej z ogrodami dział(...)

W dniach od 10 do 11 października br. w sali Mieszczańskiej zabytkowego Ratusza Miejskiego w Toruniu odbyła się IX Konferencja Naukowo-Techniczna „Zieleń miejska naturalne bogactwo miasta”.Organizatorami konferencji, oprócz Urzędu Miasta Torunia oraz lokalnego oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, byli członkowie Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego. Tematem p(...)
»

Spotkanie branży wod-kan (...)

Kluczowe problemy zmodernizowanych systemów wodociągów i kanalizacji zdominowały ogólnokrajową XIII Konferencję Naukowo-Techniczną „Człowiek – Woda – Środowisko”, która odbyła się 19-20 marca br. w Licheniu. Organizatorem spotkania, w którym wzięło udział ok. 150 osób z branży, było Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich przy współpracy Instytutu Inżynierii Środowiska oraz wielu firm branżowych i przedsiębiorstw. Przybyłych gości powitał pro(...)
»