Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Amorficzny krzem przyszło(...)

Podstawowym źródłem energii dla Ziemi jest promieniowanie słoneczne. Wartość strumienia energii słonecznej, emitowanej w kierunku Ziemi, wynosi 173 000 TW.  Człowiek może przetworzyć i zmagazynować energię promieniowania słonecznego do postaci użytecznej, przy czym najbardziej rozpowszechnionym nośnikiem energii jest energia elektryczna. Zamiana energii słonecznej na elektryczną możliwa jest dzięki wykorzystaniu efektu fotowoltaicznego w ogniwach fotowol(...)
»

Zatwierdzenie programu go(...)

Ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw (DzU nr 28, poz. 145) dokonuje istotnych zmian w dotychczasowej regulacji zagadnień związanych z gospodarką odpadami. Dotyczą one szeregu przepisów szczegółowych. Celem artykułu jest omówienie tylko jednej z nich, choć można ją uznać za najważniejszą. Nowa decyzja administracyjna jest instrumentem kontroli wstępnej procesu wytwarzania odpadów. Jej wprowadzenie(...)
»