Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Informator świat(...)

76 dni bez paliw kopalnych Kostaryka udowodniła, że życie bez paliw kopalnych jest możliwe. To małe państwo Ameryki Środkowej przez 76 dni z rzędu między czerwcem a sierpniem br. zasilane było w 100% energią ze źródeł odnawialnych. Wykorzystuje się tam miks energii wodnej, geotermalnej, wiatrowej i słonecznej. Ostatnim dniem, w którym korzystano z prądu wyprodukowanego z paliw kopalnych był 16 czerwca 2016 r. W 2015 roku Kostaryce udało się zasilać kraj prądem z OZ(...)
»

Gminne instalacje OZE w j(...)

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki od blisko 20 lat aktywnie działa na rzecz poprawy stanu środowiska regionu. Realizuje liczne projekty z udziałem funduszy pomocowych, m.in. dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Związek 20 samorządów gminnych z terenu woj. podkarpackiego i małopolskiego, zlokalizowanych na terenie zlewni rzeki Wisłoki, tworzą: miasto Jasło, gm. Brzostek, gm. Brzyska, gm. Czarna, gm. Chorkówka, gm. Dębica, gm. Dębowiec, gm. Jasło, gm. Jed(...)
»