Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekoprojektowanie"

Reklama

Polecane artykuły:

Zezwolenie na usunięcie d(...)

  Zgodnie z Ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (u.o.p.), co do zasady usunięcie drzew lub krzewów może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli osoba ta nie jest właścicielem, do wniosku dołącza się zgodę właściciela gruntu. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewó(...)
»

Węgiel brunatny zagrożeni(...)

Wydawać by się mogło, że decyzja o odstąpieniu od budowy kopalni węgla brunatnego znajdującego się w tzw. Rowie Poznańskim jest już ostateczna. Niestety, pomysł eksploatacji nowych wielkopolskich złóż węgla brunatnego nadal powraca. W części I artykułu zostały zaprezentowane zasoby węgla brunatnego w woj. wielkopolskim, a także możliwości eksploatacji jego złóż. Jednocześnie podkreślono iż Sejmik w 2010 r., uchwalając nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego W(...)
»