Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekoprojektowanie"

Polecane artykuły:

Co dalej z energetyką roz(...)

Od kilku lat coraz częściej mówi się o zmianie podejścia do zaopatrzenia w energię. Coraz więcej rządów rewiduje swoją politykę energetyczną i strategię rozwoju tej branży. Powstają różne programy i regulacje prawne na rzecz ograniczenia zużycia energii i wspierania poprawy efektywności energetycznej w przemyśle i budownictwie. W Polsce istotna jest kwestia derogacji, gdyż w ciągu najbliższych lat powinniśmy wyłączyć ok. 5 GW przestarzałych bloków energetycz(...)
»

Zjednoczone Królestwo – A(...)

  Agencja Severn Wye Energy (SWEA) jest spółką non-profit company i zarejestrowaną fundacją edukacyjną. SWEA powstała w 1999 r. w ramach programu KE SAVE. CelemSWEA jest promocja energii odnawialnej poprzez podnoszenie świadomości, wspieranie innowacji i działań rozwojowych. Agencja propaguje wykorzystanie biomasy na cele grzewcze od wielu lat i rozwinęła szereg inicjatyw mających na celu: ·    &(...)
»