Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekoprojektowanie"

Polecane artykuły:

Ocalić od zapomnienia(...)

Rewaloryzacja zabytkowych zespołów pałacowo-parkowych jest w zdecydowanej większości przypadków zadaniem wieloaspektowym, trudnym i długotrwałym w realizacji, ale przez to również niezwykle fascynującym. To proces, w którym niezbędne jest zagłębienie się w historię i specyfikę danego miejsca. Istotne jest poznanie, a właściwie odkrycie jego wartości i podjęcie się ich odtworzenia, w nawiązaniu do współczesności. Wiele obiekt&oacute(...)
»

Prawna ochrona krajobrazu(...)

Omawiając w poprzednim odcinku tego cyklu czyny zabronione pod groźbą kary, godzące w walory krajobrazowe, zwrócono uwagę, że początkowo były to wyłącznie wykroczenia – zarówno w dziedzinie ochrony przyrody, jak i w sferze ochrony zabytków. Sytuacja zmieniła się w drugiej połowie XX w. Najpierw miało to miejsce w odniesieniu do zabytków, następnie w stosunku do przyrody. Ustawa z 1962 r. o ochronie dóbr kultury Do typizacji przes(...)
»