Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekoprojektowanie"

Reklama

Polecane artykuły:

Hidroenergia 2012 we Wroc(...)

Kongres Hidroenergia jest tradycyjnie uznawany za kluczowe wydarzenie w sektorze małej energetyki wodnej. Spotkanie organizowane jest od 1989 r. w cyklu dwuletnim przez Europejskie Stowarzyszenie Małych Elektrowni Wodnych ESHA. Miejscem obrad są różne kraje Unii Europejskiej. Poprzednie konferencje odbyły się w Hiszpanii, Francji, Austrii, Niemczech, Włoszech, Irlandii, Szwecji, Szkocji, Słowenii i Szwajcarii. Kongres jest współorganizowany przez członków ESHA reprezentuj(...)
»

Organizacja drogownictwa (...)

W podręczniku budowy ulic Artura Kuhnela wydanym w 1922 r. autor, w oparciu o wcześniejsze doświadczenia, sprecyzował fundamentalną i aktualną do dzisiaj tezę, według której „taki ustrój drogownictwa, jaki ustrój administracji publicznej”. Oznaczało to, że wszelkie sprawy, które istotnie wpływały na zarządzanie, czyli zarówno podział dróg na kategorie oraz działania administracyjne, jak i finansowanie (przynajmniej w założeniach), były uzależnione od przyjętego w danym okresie sys(...)
»