Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekoprojektowanie"

Polecane artykuły:

Naukowcy chcą być pomocni(...)

Problemy związane z produkcją biomasy znalazły się w kręgu zainteresowań poznańskich naukowców. Wyrazem tego była międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Rośliny alternatywne dla zrównoważonego rolnictwa”, zorganizowana na początku września przez Zakład Botaniki Ogólnej UAM przy współudziale Instytutu Genetyki PAN w Poznaniu. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób za(...)
»

Wykorzystać lokalny poten(...)

Lokalne wykorzystanie potencjału wytwórczego ciepła i energii w ramach klastrów energii, a także ograniczenie niskiej emisji to dominujące tematy Forum Czystej Energii. Inwestycje realizowane w ramach klastrów energii zwiększają regionalny potencjał wytwórczy ciepła i energii elektrycznej zarówno w źródłach OZE, jak i w jednostkach kogeneracyjnych i konwencjonalnych. Koncentracja na niewielkim obszarze wytwórców i odbiorców energii elektrycznej oraz ciepła, posiadan(...)
»