Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czas zmian(...)

Jerzy Starypan prezes Zarządu Beskid Żywiec Sejmiki wojewódzkie, opracowując wojewódzkie plany gospodarki odpadami komunalnymi, przyjmowały dwie różne strategie. Część z nich kierowała się regułą konkurencji między RIPOK-ami, tworząc RGOK. Inni postępowali wg zasady, że regiony określane są zgodnie z oczekiwaniem samorz(...)
»

Czy przesadzać drzewa sam(...)

Inwestor przystępujący do przesadzenia drzew samosiejek musi przeanalizować wiele szczegółów, m.in. aspekt prawny i opłacalność takiego przedsięwzięcia. Tylko wysokiej jakości samosiejki warto wykorzy(...)
»