Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

O programie dofinansowani(...)

Z wielkim zainteresowaniem i szacunkiem dla pracy włożonej przez Autora (Pana Zenona Świgonia) zapoznałem się z publikacją na temat programu priorytetowego NFOŚiGW, dotyczącego dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) i podłączeń do systemu zbiorczego kanalizacji, jaka ukazała się w poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego”. W tym miejscu chciałbym również podziękować za słowa uznania dla przyjęcia przez NFOŚiGW tego programu i oczekiwań dotyczących j(...)
»