Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Historia azbestu - od euf(...)

Szkodliwe działanie azbestu na zdrowie ludzi zostało potwierdzone stosunkowo niedawno, bo w latach 80. ubiegłego wieku. Zaliczono go do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i jako materiał niebezpieczny został zakazany w wielu państwach, w tym w całej Unii Europejskiej. Termin „azbest”, wywodzący się od słowa opisującego jego wyjątkowe właściwości – „asbestion”, czyli „nieugaszony”, nie opisuje jednej konkretnej substancji. Określa on grupę (...)
»

Bezprecedensowy wysiłek(...)

Z Andrzejem Mizgajskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, rozmawia Piotr Strzyżyński Czy Rada Ministrów zatwierdziła już znowelizowane rozporządzenie dotyczące Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych? Jakie zmiany są w nim przewidziane? Projekt rozporządzenia jest w finalnej fazie przygotowań i zostanie przedłożony Radzie Ministrów do zatwierdzenia 31 maja br. Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim zwiększenia liczby aglomeracji objętych(...)
»