Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zyskuje środowisko(...)

Z Tomaszem Wachowiakiem, założycielem Forum Dyskusyjnego „Wodociągów Polskich” oraz współorganizatorem Międzynarodowych Targów Infrastruktura Wodno-Ściekowa w Kielcach, rozmawia Ewa Gosiewska Ludziom z branży wodociągowej maj od lat kojarzy się z Targami WOD-KAN w Bydgoszczy. A jak wyglądają przygotowania do kolejnej edycji Infrastruktury Wodno-Ściekowej w Kielcach? Duża frekwencja i zainteresowanie I edycją targów, d(...)
»

Kanalizacja terenów niezu(...)

Tereny niezurbanizowane to zabudowane obszary wiejskie, zaś termin kanalizacja obejmuje zarówno sieci kanalizacyjne, pompownie jak i oczyszczalnie ścieków. Długość sieci kanalizacyjnej (głównie: sanitarnej) na koniec 2010 r. wyniosła na wsi polskiej ok. 55,6 tys. km (rys. 1)1. Dynamika wzrostu długości sieci jest większa na obszarach wiejskich, jednak na jeden kilometr sieci kanalizacyjnej w miastach przypada 400 mieszkańców (...)
»