Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kto pyta, nie błądzi(...)

Poniżej prezentujemy pytania i odpowiedzi udzielone przez redakcję Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich po konsultacjach z Mirosławem Krzyszczakiem. (red.) Według ustawy na 70 dni przed upływem mocy obowiązującej taryfy przedsiębiorstwo powinno złożyć wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy. Co się dzieje, jeżeli przedsiębiorstwo nie spełniło tego warunku? Czy prawdą jest, że dalej obowiązują ceny z taryfy poprzedniej? Jeżeli tak, to na jakiej podst(...)
»

Czy w Polsce może zwycięż(...)

Od dłuższego czasu zadaję sobie pytanie, które uczyniłem tytułem tego artykułu. Po pewnym namyśle stwierdzam, że jako naród powielamy nadal ten sam schemat, tzn. dzielimy się przy każdej sposobności i podczas każdej dyskusji na dwa przeciwstawne obozy. Jesteśmy więc albo komunistami, albo ludźmi solidarności, jesteśmy albo prounijni, albo antyunijni, jesteśmy wreszcie albo zwolennikami, albo przeciwnikami biopaliw. Tak dzieje się we wszystkim c(...)
»