Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ustawa o OZE - branżę wod(...)

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” po raz drugi zorganizowała konferencję z cyklu „WODA. ŚCIEKI. OSADY. Aspekty prawne i finansowanie”. Dwudniowe wydarzenie, które odbyło się w dniach 8-9 grudnia ub.r. w Łodzi, poświęcono w głównej mierze wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (OZE) w branży wod-kan. Podczas spotkania szczegółowo omówiono ważne dla branży kwestie związane z wejściem w życie 1 stycznia 2016 r. nowych przepisów. Należą do nich m.in. zakaz składow(...)
»

Informator - Świat(...)

Strategia odpadowa Komisja Europejska zaproponowała nową strategię dotyczącą odpadów, ukierunkowaną na minimalizowanie ilości i recykling odpadów. Jej celem jest wyedukowanie „społeczeństwa recyklingu”, które będzie unikało odpadów i wykorzystywało je jako surowce. Pierwszym krokiem w tym kierunku ma być rewizja dyrektywy odpadowej z 1975 r. w celu ustanowienia standardów recyklingu oraz zobowiązania krajów UE do opracowania narodowych programów zapobiegających odpadom. (...)
»