Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Konsument nie wie, czy k(...)

Zakup nowego telewizora, smartfona, elektrycznego czajnika czy suszarki to żaden problem. Ale tylko teoretycznie. Bo w praktyce okazuje się, że kupując nowy sprzęt elektryczny czy elektroniczny, tak naprawdę możemy zapłacić za produkt, który składa się ze starych części przetworzonych i wprowadzonych ponownie na rynek. Jak to możliwe? W Polsce nie ma bowiem żadnych regulacji nakazujących, by oznaczać sprzęt pochodzący z re-use’u. Nowa ustawa o zużytym sprzęcie (...)
»

Koniec z dyktatem najniżs(...)

Nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych może znacząco wpłynąć na zasady udzielania zamówień na odbiór i zagospodarowanie odpadów, bowiem zawiera wiele nowych regulacji, których celem jest przede wszystkim odformalizowanie procedury. 15 stycznia 2014 r. przyjęto nową dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE. 11 lutego 2014 r. została ona przyjęta pr(...)
»